41333 97 Yèsj pakt ook een ander motief òp:

QQleQ

HET BEHOORT
TOT DE AANVALLEN TÉGEN
DE ZGN. ´VROMEN´ EN ´UITVERKORENEN´ OM HEN
TE VERWIJTEN DÀT ZÍJ ÓVER ÀNDEREN ÓÓRDELEN,
MAAR ZÈLF EIGENLIJK GEEN HÁÁR
BÉTER ZIJN?!
Vanuit
dàt standpunt
kan men nu zo ook wel begrijpen,
waaròm de meeste handschriften de tekst over Yesjoe en de overspelige vrouw
tussen Yóch 7 & 8 plaatsen & dáár ´voor anker laten gaan´!? Want in YOCHANAN 8:15 zegt Yehosjoea: ¨IK OORDEEL
NIEMAND¨
!
Moeilijkheden
waar de Oude Kerk
door deze tekst werd geplaatst:
wordt er onder dergelijke omstandigheden eigenlijk niet íedere vòrm van rechtspraak ònmógelijk?
Welke redelijke conclusies móet ´n rèchter die door zijn beroep gedwongen is òm mensen
te veroordelen, bij ´t lézen van déze tèkst trèkken?
´n Groot probleem is ook het feit dat de ´dood-
zonde èchtbreuk´ híer vergéven lijkt
te worden?
Móeten er dan
misschien wel helemaal géén ònvergééflijke halsmisdaden meer óverblijven???
Is de consequentie van dìt tekstgedeelte uiteindelijk nihilistisch
in sociaal opzicht?
Dàt
zíjn àllemáál
even zovele redenen waaròm men déze tèkst
eigenlijk líever níet in ´n geautoriseerde bijbeluitgave làs
èn ook waarom veel exegeten [vertalers/uitleggen/verklaarders] dit verslag zelfs ook nú nòg
àls ´niet-historisch´ zouden willen
beschouwen!?
Maar móet
de conclusie ìn díe rìchting blíjven gáán?

Kòmt ìn dìt verháál nu juist niet op verscheidene niveaus ter sprake,
wàt zònde voor Yesjoea betékent? DÀT niemand vríj ìs vàn zònde èn daaròm géén rècht hééft
òm te veroordelen?
In de tweede plaats
dàt YÈSJ níet gekómen is om [nèt àls ook ´PAPA´ ¨PANT{h}ERA¨???]
te veroordelen, máár òm [àlléén maar]
te rèdden!!?
Déze rèdding
kòmt hier tot stànd doordat hij ook ons nú
zó tèlkens òproept tòt een níeuw begìn, ´n ànder woord voor bekéring.
In de derde plaats, dàt híj die [´te stenigen´] zondares wègzèndt zoals genézen mènschen
bij andere gelegenheden.
Zó gáát ´t óók
bij de vrouw die YÈSJ zalfde vlg. LULU 7:50,
óók zíj was ´n ´zondares´. Yehosjoea zegt er immers tegen háár:
¨JOUW GELÓÓF HÉÉFT JÓU BEHÓUDEN!
,
zoals híj vèrder stééds wéér
ìn zíjn verhálen over wonderbaarlijke genézingen
blijft dóen!
DÉ genézing
kòmt ìn òns verháál tòt stànd dóórdàt de vrouw
het op gezàg berùstende bevèl òpvòlgt:
MAAK EEN NIEUW BEGÌN:
zòndig níet
meer.

engel
21 jan 2022 - bewerkt op 26 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende