41327Als ´t niet was voor/door/na die oorlog, dan?

QQleQZDF22.00
Die Wannseekonferenz-Die Dokumentation.
Aan de Wannsee
in Berlijn maken de nazi´s in ´42 soepel afspraken over de uitvoering v/d Holocaust.
Op 20 januari 1942,
nu alweer 80 jaar geleden, arriveren rond het middaguur 15 nazikopstukken bij een villa aan de Grosser Wannsee in het zuidwesten van Berlijn.

Ze komen daar op uitnodiging van Reinhard Heydrich, voor een ´bespreking met aansluitend ontbijt´!

Ìnzet vormt besluitvorming over de wijze waarop volgens de berekening v/d nazibureaucraten zo´n 11 miljoen Joden in Europa systematisch vermoord moesten worden: de zogeheten Endlösung der Judenfrage?

Die conferentie aan de Wannsee verliep gladjes; na anderhalf uur is de zaak vlg. ´t door Adolf Eichmann opgestelde protocol beklonken en is er tijd voor ´n hapje & ontspanning i/d villatuin, met prachtig uitzicht over ´t water & de oevers v/h méér. Heydrich, die ´n halfjaar later na ´n aanslag ´t leven zou láten, toont zich na afloop tevreden; de deelnemers hebben zijn leidende rol geaccepteerd en hun medewerking toegezegd!

De heren die daar instemden met de technische uit-voering van een miljoenvoudige moord op mensen van alle leeftijden èn nationaliteiten waren geen psy-chopaten, maar veelal hoogopgeleiden, overtuigd van hun rassenwaan èn de nóódzáák de Holocaust nu zó volgens plàn úit te voeren?

Op dàt moment was die massamoord al in vòlle gàng & hadden Einsatz-gruppen a/h Oostfront ´n half miljoen Joden vermoord met voorbedachten raden: voor de rest van Euro-pa was nu ´n ietwat andere aanpak vereist!

Adolf ´Schicklgruber´ Hitler zèlf, niet present aan de Wannsee maar geheel op de hoogte, verklaarde ´n week later: ¨HET BESTE IS DAT ZE NAAR RUSLAND VER-TREKKEN: IK HEB GEEN MEDELIJDEN MET DE JODEN!¨

September ´41 had hij al besloten dat zó àlle Joden uit het Reich naar het oosten getransporteerd moesten worden?

In het bezette Polen wer-den daartoe door de SS vernietigingskampen ingericht! Als eerste werd begin 1942 Belzec in gebruik genomen.

Aansluitend op de verse ZDF-televisiefilm Die Wannsee die het door Eichmann opgemaakte protocol volgt, ´t énige bewaard gebleven sleuteldocument óver die Jodenvernietiging, is er op ´t tweede Duitse net de gelijknamige Dokumentation te zien.

Daarin komen diverse historici aan het woord, van wie Götz Aly de bekendste is. Maar óók de 100-jarige Margot Friedländer, die vertelt hoe ze als 21-jarige niet vèr vàn die villa áán de Wannsee dwangarbeid móest verrichten. In ´38 had haar moeder al vergeefs geprobeerd papieren te bemachtigen òm te kùnnen emigreren!

Toen Margot in 1943 samen met haar jongere broer opgepakt werd, gaf haar moeder zich vrijwillig aan bij de Ge{heime}sta{ats}po{lizei}. Zij werd met haar zoon naar Auschwitz gedeporteerd, waar beiden alras werden omgebracht dóór díe Staat. Margot dook onder, werd gearresteerd & naar Theresienstadt afgevoerd, maar overleefde als enige van deze familie!

Friedländer doet háár verhaal i/d villa Haus der Wannseekonferenz, nu ´n museum waar de fatale nazitop wordt gedocumenteerd. [MVB]

Voor de ouwe Morasih betekende dit alles kamp Erika bij Ommen, woensdag 13 december ´44, Drie, Ermelo, Putten, weigering van de in de jaren zestig nog gangbare militaire dienstplicht, Indonesië, Papoea Nieuw-Guinea, Ambon, Molukken Vietnam, talloze rampen overal....

Hendrik Colijn, Van Heutsz, Raymond Westerling, Josef Luns, Wieger, Van Agt, Lubbers, Balkenende &
Rutte, sjoemelende politici, dj Trump, Vlad Poetin, neergeschoten burgervliegtuigen, genocide, epidemie en aardbeving, bombardementen, chemische oorlogsvoering, deportaties, economismes en falende

Neubauten, geweldsverheerlijking, huichelarij, idiotie, jeugdzorg, kernrampen, landbouwvergroting, massale nieuwscampagnes, operaties, pandemie, querulanten, rebellen, strebers, terroristen, universitaire avonturen, veldslagen, wondermiddelen, xenofobie, yuppen & zombies...

´t Oude liedje met ´n íetwat ander jasje, petje, hoedje, mutsje, fakkeltje, steentje, gummiknuppeltjes, drugs, alcohol, meer miljardairs, bijstand en ouderdomspensioentjes, villawijken, Flodderfamilies, Quizzen, Spelletjes,

Misbruik, Propaganda & 1001 min of meer verwante oplevingen: rechtse splintergroepjes, fanatieke verwildersende extremisten, cherrycadetjes, sigaren, sigaretten, pervitine, morfine, olie, kolen, plastic oceanen, populistische politici met hun uitgestreken smoeltjes, koeltjes, boeltjes, tooltjes, chips, demonstraties, corona/covid, hackers, junkfood, laboratoria, worst, wijn,
jonge/ouweheer Wiegel, LePens, Orbans,
Dutertes, sekten, gektes, Moonies,
Mansons, Hefners etc.
geschokthuilengemeengaap!bah!boossneakycool!
19 jan 2022 - bewerkt op 24 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende