41321KB91 Àlléén degene die door vrede te stichten

QQleQ


DIE KRINGLOOP DOORBREEKT,
KÀN HÓÓP OP EEN NIEUWE
TOEKOMST HEBBEN!
Op deze plek blijkt
een groot verschil met onze manier van denken:
bij ons gaat het om het directe, kortstondige succes
{´vrede op aarde´}?
Bij Yèsj gaat het veel radicaler
om een kans voor de toekomst, niet om ´t meetbare voor morgen,
maar om datgene wat pas ten aanzien van overmorgen vóór-
& dóórvóeld wordt.
Maar met een houding
vóór of tégen de wet heeft dàt allemaal helemaal
níets te máken!

Aan het begin
v/d uiteenzetting van zíjn programma {in Matai 5:21-37} volgt Yesjoe nog ´t speciaal farizeïsche verlangen naar ´reinheid´:
bloed-schuld laadt men al òp zich met schèldwoorden; bezóedeling zoals bij èchtbreuk ontstaat
zelfs al bij ´t áánkíjken van ´n vrouw {o.i.d.}; bij ´n scheiding gebeurt, als men z´n vrouw wegzendt,
niet zomaar iets ònbelangrijks of neutraals, maar ´t is een bezoedeling van ´dé Náám vàn G d´?!
Pas in MAT 5:38-48
vùlt Yesjoea met de woorden tegen de vergèlding èn vóór dé líefde ten opzichte van z´n vijanden de traditionéél-farizeïsch voorgestelde gevallen áán met ´n bijzondere
´martelaarsethiek´!?
Want bij het àfzien
van ´n adequate vergèlding en bij de liefde voor zijn vijanden kòmt de hópe òp ´n Nieuwe Toekomst
in ´t vizier die de essentie v/d hemels koninkrijk op aarde
vòrmt!

Óók de door Yehosjoea
i/h voorafgaande geëiste reinheid kan ´n toegangskaart voor G ds koninkrijk zíjn àls men deze reinheid maar òpvat àls de heilige Tempel van G d, als ´hemels heiligdom
op aarde´.
Ook dit
ìs natuurlijk eigenlijk
´altijd al zó geweest´, maar blijkbaar
hadden we de talloze voorstellingen, indrukwekkende
gelijkenissen, kleurige parabels & boeiende voorbeelden van voorgangers ook nodig
uit Assur, Babel, Chaldea, de AeGYPTenaren, Feniciërs, Griekse, Romeinse &
Arabische 1001 nacht sprookjes, fabels, mythen,
documentaires & onze
´eigen inzichten´
erìn.

engel
knipoog
sneaky
blozen
18 jan 2022 - bewerkt op 22 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende