41282 KB79 ´t Was ´n kenmerk van indringend preken

QQleQ
VAN YESJ & OOK AL V/D DÓPER, OM NIET-VOLGZAME JODEN UIT TE SPELEN TEGEN DE BETERE HEIDENEN!? Dàt veronderstelt helemaal géén
zènding onder heidenen.

Níeuw is echter wèl
de schèrper tóón v/h àppèl, dit in tegenstelling tot het jodendom
van vroeger dagen...

Vlg. de eu-verhalen behoort
de argumentatie ´Als jùllie níet wìllen, dàn komen anderen a/d beurt (dwz. ´t spélen en dreigen met ´t ´uitverkorenzijn´knipoog, ook al tot ´t reportoire van Yochanan! Door dit appèl wòrdt het uitverkorenzijn echter juist níet geringgeacht, maar genoemd àls ´t méést wáárdevòlle gegeven dat men zich kan voorstellen! ´G D´ STREEFT ERNAAR òm zíjn heerschappij
uit te blijven breiden.

Op de één of andere manier
zàl dìt ook een heerschappij over de heidenen zijn.
En voor ´t overige geldt dat de christelijke kerk tenminste nooit ´t rècht heeft gehad òm ´t verlies van ´n joods-christelijk centrum v/d christelijke gemeente te accepteren! Zó zet Sjaoel/Paulos reeds àlles op àlles de joodse christenen in Yerusjalayim ertoe over te halen òm hùn ròl als centrum van ´n verder grotendeels heiden-christelijke kerk te vervullen en zijn offer áán te nemen. Dàt ìs consequent gedacht: vlg. SP´s gelijkenis v/d olijf vlg. welke ´n christen uit de heidenen slechts ´n ´wilde loot´ òp de ´éne bóóm van G d zijn´ {ROM 11:13-24}, KÙNNEN de christenen
´uit de heidenen´ àltíjd àlléén máár
´allochtonen´ i/h volk
van G d zijn!?

Heeft Yesj zich dan wellicht i/h tijdstip vergìst?
Toen er 22 jaar geleden ´n zgn. ´eeuwwisseling´ plaatsvond
werden er ook al kaartjes verkocht voor ´t oudejaarsfeest
van ´1999´!

Als ´t dus al minstens twee millennia heeft geduurd
& wellicht wel weer duren zàl - heeft Yesj zich dan vergist met zijn woorden over ´t ´naderend´ wereldeinde? Want hij heeft bv. ook al eerder gezegd in Marc 9:1 ER ZIJN SOMMIGEN ONDER DEGENEN, DIE HIER STAAN, DIE DE DOOD VOORZEKER NIET ZULLEN SMAKEN, VOORDAT ZIJ ZÍEN DÀT G DS RIJK DER HEMELEN OP AARDE AL GEKÓMEN ÌS MÈT KRÀCHT? ~
Maar misschien heeft Yesj zich
´r juist níet in vergist!

Wij dachten vaak aan ´n ´vergissing´
van Yesj & de éérste ´christenen´, omdat we een tijdstip verbonden áán ´het einde´:
´n soort van ogenblik tussen twee standen
v/d wijzers van ´n klok?

En dàt staat nèrgens i/d bijbel?
In plaats daarvan wordt er gesproken over ´de Wòlk´, ´waarin
& waarmee´ die Zoon des Menschen kòmt!

Wij kennen dat
als ervaring v/h wandelen in de bergen:
wie in ´n wolk terechtkomt, merkt ´t nauwelijks?

Alleen van vèr is die wolk te zien,
niet voor hen die er middenin
staat?

Zou het dus niet veeleer zó
kunnen zijn dat die komst v/d Mensenzoon àllàng begonnen ìs?
Wellicht al veel eerder dan voor ´t einde v/d zgn.
´eerste generatie´?

Milieucrises.
Aardbevingen.
Verschijnselen
aan de hemelen & 1001
andere tekens die voorspellend werken: regen,
wind, sneeuw, ijs, planten,
dieren èn wij,
mensen.

cool!
08 jan 2022 - bewerkt op 14 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende