41279SH112 Andere protestantse kerkgenootschappen

DEDEN ~
ZOALS OOK SPIRITISME EN THEOSOFIE ~
hun intrede via import uit vooral de Angelsaksische wereld,
bijvoorbeeld de baptisten, de apostolische kerken & ´t Leger des Heils?

En ´t eind is nog steeds niet in zicht na Mormonen, Adventisten, Jehova´s getuigen, Scientology & de Moonies, nationaalsocialisten, fascisten, communisten, pacifisten, pimmen, volkerts, verwildersingen & cherrycadetjes???

In de tweede helft v/d 20ste eeuw nam ´t aantal ´religies´ verder toe door de opkomst van religieuze groeperingen & migrantenkerken! Maar ondanks het grote aantal religieuze groepen en kerken is de aanhang van al deze nieuwkomers, met uitzondering van de gereformeerde kerken @nl, marginaal gebleven?

Afgezien v/d islam die dankzij migratie opgeklommen is tot de vierde religie @nl,
bereiken al deze kleinere stromingen samen minder dan 5% v/d bevolking. Anders dan i/d USA
waar de oude heersende kerk plaats diende te blijven maken
voor vele middelgrote ´kerkgenootschappen´,
bleef in NL tot 1960 meer dan driekwart v/d bevolking nog lid van één v/d drie ´grote kerken´ &
kwam de grootste uitdaging v/d buitenkerkelijken!

Hun aantal groeide gestaag van 2.3% in 1899 naar 23,6% in 1971 & is sindsdien verder gestegen...

Ongeveer de helft v/d NL bevolking ~ afhankelijk v/d vraagformulering tussen de 40% & de 65% ~ zou zich nu niet meer tot ´n kerkgenootschap rekenen?

De katholieke landen van EU hinken achteraan in dit pluraliseringsproces! Tot de Franse Revolutie hield de Rooms Katholieke Kerk met behulp v/d staat èn desnoods met geweld àlle concurrenten buiten: ook nadien ontbrak er elke noemenswaardige religieuze concurrentie?

Pas na 1960 drongen andere kerkgenootschappen er, zoals in andere landen, zìchtbaar dóor.

De uitdaging voor de RKK ~ door haar opgevat als ´n dodelijke, duivels satanische bedreiging ~ kwam van ´n aanzienlijk & militant & miitant antiklerikalisme.

Deze polarisatie verdween pas na 1960 ten voordele van ´n ietwat meer úitgesproken pluralisme?

In de westerse wereld is ´t pluraliseringsproces sinds de Middeleeuwen aldus duidelijk terug te vinden, ook al is ´t zeer gevarieerd verlopen, van vroegtijdig & diepgaand in de USA tot laattijdig & gepolariseerd in de Europese katholieke landen {de uiteenlopende pluraliseringspatronen werden ~ onder de noemer secularisatie ~ degelijk geanalyseerd:
de christelijke gebieden buiten het Westen, met name de USSR/Rusland & Latijns-Amerika,
kennen een ontwikkeling die vergelijkbaar is met die v/d
Europese ´katholieke´
landen.
08 jan 2022 - bewerkt op 13 jan 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende