41118YuNoHa:111:Neo&Nea ´Ìk snap er niks van! Kom!

QQleQ

WE GÁÁN!
IK WORDT GÈK VAN DIE VENT!´
¨Ja, en ik vertrouw sowieso geen vreemden!!¨
Yuval:
¨Néé, níet wèggáán!¨
¨DIT IS NU PRECIES HÈT PROBLÉÉM!
Hàndel vèréist vertrouwen en daaròm zijn sapiens de enigen die hàndelen?
Vréémden vertróuwen ìs níet màkkelijk!!¨
Neo:
´Je méént het!´
Nea:
´Wàt ´n lulhannes!´
Yuval:
´De wereldhandel van nu
is gebaseerd op ons vertrouwen ìn fictíeve entiteiten,
zoals financiële totems.´ DOLLARS, EURO´S, LEEUWEN,
DE APPLES EN GOOGLES V/H PRIMALE PRESIDENTISME!?
Yu:
´ALS TWEE WILDVREEMDE STAMLEDEN
met elk ander wìllen hàndelen, kweken ze vertrouwen
door middel van ´n gemeenschappelijk ¨god¨,
´n mythisch soort van voorouder
of ´t één of ander ¨totemdier¨
áán te roepen?´
´Dàt gaat nòg
stééds zó! Cryptowipto?! Hàndel
tussen 21ste eeuwse vreemden hangt óók àf van de
Gemeenschappelijke Góden, Voorouders
& Totems!?
YU:
´Oké, wáár zijn
die Neanderthalers gebleven?´
´Hé! Zitten jùllie nòg stééds
te mòkken?´
Nea:
¨WIJ NEANDERTHALERS MÒKKEN NÍET!¨
Neo:
¨NATUURLIJK NIET!¨ ¨Maar hou òp óver hàndel,
als je blieft!¨
Yuval:
¨JÙLLIE JÀCHTTECHNIEKEN
ZIJN ANDERS DAN DIE VAN SAPIENS, TÒCH?
HÓE PAKKEN JÙLLIE HET ÁÁN?¨
Nea:
´Nou, als we honger krijgen, gaan we jagen...!´
YU:
¨ÀLLÉÉN?¨
Nea: ´Ja.´
Neo: ´Of soms met twee of drie!´
Yuval:
¨AHA, MAAR SAPIENS LEERDEN JAGEN IN GROEPEN VAN TIENTALLEN MENSEN OF SOMS ZELFS HONDERDEN SAPIENS UIT VERSCHILLENDE GROEPEN!¨
Neo:
´Nou èn?´
Nea: ´Ja, lekker voor ze!´
YU:
¨MET Z´N ÀLLEN SÁMEN KONDEN ZE ´N HÉLE KÙDDE ÒMSÌNGELEN!¨
¨SAMEN ZETTEN ZE DE KUDDE KLEM BIJ ´N RIVIER OF IN NAUWE KLOVEN?!¨
¨ZE KONDEN ZÓ ÌN ÉÉN MÌDDAG OOK ´N
HELE KÙDDE DÓDEN!¨
Neo:
´Ja, práát me er niet van! Dàt kùnstje flikten ze zèlfs in òns territorium!´
Nea:
´En tóen hadden wij niet meer genoeg over om te éten!´
YU: ¨Sapiens maakten soms zelfs
al hèkken of vàlkuilen òm díeren & vijanden te vangen
of tot slaven te maken?!¨

Neo: ´Zó, da´s ´n hóóp wèrk!
Tévéél voor één stàm!´
YU:
¨DAN VRÁÁG JE TOCH GEWOON WAT BUURSTAMMEN OM HÙLP?¨
Nea:
´Búúrstammen? Maar dàt zin vréémden! Níet te vertrouwen!
Èn zij vertrouwen òns óók níet!!!´
YU:
¨JE ZOU ZE KÙNNEN VERTELLEN
DAT DE GROTE LEEUWENGEEST IN DE HEMEL
ÀLLE NEANDERTHALERS BEVÉÉLT ÒM VOORTAAN SÁMEN ZÓ
NÚ TÉGEN DE SAPIENS TE
GAAN VÈCHTEN?¨
Neo:
´Een grote leeuwengeest! In de hémel! Ja, hóór!´
Nea: ´Een leeuw kàn niet eens vliegen! Die vàlt te plètter!´
Bea: ´Hahaha!´ Beo: ´Hèb je óóit al eens zó íets stòms gehoord?´ ´Ècht niet!´
´Maar wàt dóen we ondertussen dan wèl
aan die sapiens?´

engel
01 dec 2021 - bewerkt op 07 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende