41105/119/1Sam.28/31 Sjmoe´el Sja´oel Dawieds Dans

QQleQ

SJMOE´EL
WERD PROFEET
NADAT HIJ ALS JONGEN BOODSCHAPPEN
V/D HÉÉR GEKREGEN HAD? HOEWEL HIJ GEWAARSCHUWD HAD VOOR DE GEVAREN
DIE HET HEBBEN VAN ´N KONING MET ZICH MEEBRACHT, DEED SJMOE´EL WAT DE HÉÉR AAN HÈM VROEG & ZALFDE HIJ SJA´OEL & DAWIEDEWIEDEWIED ALS
DE EERSTE TWEE KONINGEN
VAN ISRAËL.
TWEE BIJBELBOEKEN
ZIJN NAAR HEM VERNOEMD
UIT ERKENNING VOOR ZIJN AANDEEL IN ISRAËLS VOORGESCHIEDENIS?
DE BERG GILBOA, IN ´T NOORD-OOSTEN VAN ISRAËL UITKIJKEND OVER DE VLAKTE
VAN YIZREËL, IS MEER EEN SOORT VAN RICHEL DAN EEN BERG?
HIER VOND DE OZO BLOEDIGE STRIJD PLAATS
TUSSEN DE ISRAËLIETEN
EN DE FILISTIJNEN.
HET HELE
GEBIED IS ER DOORTROKKEN
VAN BIJBELSE GESCHIEDENIS, MAAR OOK ZWAAR BEZOEDELD
DOOR DE TRAGEDIE: SJA´OEL
EN ZIJN ZONEN ZIJN HIER
GEWELDDADIG
GESTORVEN!
Deze grote profeet
Sjmoe´el overleed rond 1000 BC &
werd in RAMA begraven. Heel Israël rouwde, ook koning Sja´oel.
Hij had Sjmoe´el al in geen jaren meer gezien, maar in ´t verleden was de profeet
hem in alles voor-
gegaan...
Opnieuw
brachten de Filistijnen
al hun troepen op de been om tegen Israël te strijde te trekken.
Bij al het machtsvertoon van de vijand sloeg Sja´oel de angst om ´t hart!
Hij kon niet meer eten en bad tot de Héér om zijn leiding, maar hij kreeg géén antwoord?

In zijn grote wanhoop verlangde Sja´oel naar contact met Sjmoe´el.
Maar hij had een verbod uitgevaardigd op de mensen die hem
zouden kùnnen helpen. Waarzeggers & geestenbezweersters
waren weggestuurd!
Sja´oel vroeg al zijn dienaren
òf er íemand was die de macht had
om de geest van Sjmoe´el òp te roepen?
´Ik denk dat er in ENDOR nog wel een geestenbezweerster woont,
niet vèr hiervandaan,´ zei één van hen! Diezelfde nacht nog,
toen iedereen er lag te slapen,
vermomde Sja´oel zichzelf
& met twee dienaren ging hij
op pad naar ENDOR
om haar op te gaan
zoeken...

sneaky
28 nov 2021 - bewerkt op 07 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende