41098/118 In de buurt van de Zoutzee zocht Sja´oel

QQleQ
EVEN
EEN GROT OP, PRECIES DE GROT VAN ADOELAM
WAAR DAWIEDEWIEDEWIED EN ZIJN MANNEN
ZICH SCHUILHIELDEN!
Achter
in de grot
konden ze Sja´oel zien, terwijl ze zelf door het donker
aan ´t zicht onttrokken werden!
Dawied
wìst dat de vijand
aan hem overgeleverd was?
Maar in plaats van hem nu te doden sloop hij op Sja´oel àf & sneed ´n reep van Sja´oels tabberd af!
Zijn hart bonsde ervan en hij zei tegen zijn mannen: ´De Heer verhoede
dat ik mijn koning, ¨G ds gezàlfde¨, íets zou aandoen en mijn hand
tegen hèm zou òphèffen!´
Toen Sja´oel
weer naar buiten ging,
volgde Dawied hem en riep: ¨MIJN HEER EN KÓNING!¨
Sja´oel draaide zich verbaasd òm. Dawied liep op hem af en boog diep voorover. ´Kijk, mijn heer,´
zei hij. ´Kijk, mijn heer,´ zei hij. ´Kijk, hier heb ik een stuk van uw mantel, ik heb ´n reep van uw mantel afgesneden! Ik had u kunnen doden, maar ´n gezalfde van de Heer kan ik niet ombrengen!´
Sja´oel keek naar de reep stof
en schaamde zich
diep.

¨JIJ STAAT MEER
IN JE RECHT DAN IK,
WANT JIJ HEBT KWAAD MET GOED VERGOLDEN!
MOGE DE HEER JOU BELONEN VOOR WAT JIJ VANDAAG VOOR MIJ HEBT GEDAAN!
NU WEET IK ZEKER DAT JIJ KONING ZULT WORDEN
EN DAT JE ´T KONINGSCHAP VAN ISRAËL VÀST
IN HANDEN ZULT
HOUDEN!¨


´t Verhaal uitgelegd?
Yonathan accepteert dat Dawied
Sja´oel zal opvolgen omdat dit de Wìl van ¨G d¨ is,
maar Sja´oel is zijn geloof kwijtgeraakt & weigert Dawiedewied te accepteren!
Hoewel Dawied de kans krijgt Sja´oel te doden, doet hij dàt niet omdat Sja´oel
G ds gezàlfde kóning ìs. Wanneer Sja´oel beseft dat Dawiedewiedewied zíjn léven heeft gespaard, schaamt hij zich voor zijn
eigen wangedrag...
Uiteindelijk erkent hij
dat Dawied het verdíent om koning te wòrden.
In die buurt van Engedi
aan de kust van de Dode Zee zijn veel natuurlijke holen te vinden
en diverse watervalletjes met schoon helder water. ´t Waren altijd al ideale schuilplaatsen voor Dawied
& z´n aanhangers: ´t donker bood hen bescherming,
terwijl ´t uitzicht hen de kans gaf
om de vijand te zien
aankomen.
Ouwe Mor
ontmoette er z´n wederhelft
in augustus ´69 via Ruchama & Har El: ´n halve eeuw lief en leed via India,
Nippon, Siberia, Birobeidjan, Moscow en Odessa; vijftig jaar vlogen vlogen voorbij
in sneltreinvaart ~ ´n wereldreis in alle opzichten
vòl met veranderingen
...

blozen
27 nov 2021 - bewerkt op 05 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende