41092/117/1Sam.20/24 Maar waaròm móet híj stèrven?

QQleQ

{Íets níeuws onder de zon?}

¨WAT HEEFT HIJ DAN GEDÁÁN?¨ protesteerde Yonathan!!!
De volgende morgen ging Yonathan zoals afgesproken naar ´n verafgelegen veld
waar Dawied zich verscholen hield! Hij schoot een pijl hóóg i/d lucht, die ´n eind verder op de grond terechtkwam ~ veel verder dan de plaats waar Dawiedewiedewied zich had verstopt!! Dìt was hèt téken: het betekende dat Dawieds léven nu nòg stééds gevaar liep & dàt híj
vèr wèg moest zien te komen!


Dawied kwam uit z´n schuilhoek tevoorschijn.....
Verdrietig omarmden en kusten de twee jongemannen elkander!
¨VÁÁRWÈL! ONTHÓUD WAT WÍJ TWEEËN ELKAAR BIJ DE NAAM V/D HEER G D GEZWOREN HEBBEN,¨ zei Yonathan want béiden wìsten dat zíj elkaar
nóóit méér zóuden zíen?!!

Yonathan ging terug naar Giveah.
Dawied ging de ànder kànt op, òp wèg naar de heuvels voorbij de Dode Zoutzee!
Het was een lànge, zware tocht te voet dwars door de wilde woestijn! Maar vlak nadat hij de waterrijke oase van ENGEDI gepasseerd was, zag hij een geweldige Schuilplaats: een Ròts, mooi verscholen
in een Spelonk waarin wilde geiten leefden!!! Deze ingang was afgeschermd door grote rots-
blokken & de Spelonk liep een héél éind dóór!

Al snel had Dawied ´n Eigen Groep
van zo´n 400 aanhangers rond zich verzameld?
Toen Sja´oel hoorde dat Dawied zich i/d woestijn bij Engedi aan de westzijde v/d Dode
Zoutzeekust schuilhield, ging hij metéén náár hèm op zóek!
Hij nam 3000 soldaten met zich méé èn was nu
vastbesloten om Dawied niet
te laten ontkomen!

sneaky
25 nov 2021 - bewerkt op 04 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende