41089 SH 55 De Romeinen zorgden niet alleen voor

QQleQ

DE LÉGERING
VAN GARNIZOENEN & DE AANLEG VAN WEGEN, MAAR SCHONKEN
óók aandacht aan de latinisering van de leiders van die overwonnen volkeren,
aan de verspreiding van gemeenschappelijke leefgewoontes {leven in villa´s, éét- & kledijgewoontes}, aan ´t stichten van steden en aan de oprichting van Romeinse {$}tèmpels! Zó gróót was hùn ìnvloed
dat i/d méést geromaniseerde gebieden ook vaak vandaag nog steeds
een van het Latijn àfgeleide Romaanse vòlkstaal
gesproken en geschreven
wòrdt?

In het verlèngde
van hun militaire, politieke en culturele macht
werden de religies v/d veróveraars aldus tot hegemoniale krachten
die eveneens bijdroegen tot de integratie van ´n civilisatie. Zó kun je denken bv. aan
¨de Tabberd v/d Goedheiligman & de Roede v/d Knechten, hun Zàk & Páárd door de Lucht vliegend
met Allerhande Goeds èn Slechts, Parlementaire Democratie, Welwillende & Corrupte Politici,
de Economie v/d Markt vol Populisten & Farizeeërs, Alternatieve Reclames, Lood, Chroom &
Glitter de grote aantallen Besmettingen, Vaccinaties, Complottheorieën, Seksuele Tradities
èn de Kerstmannetjes voorzien van talloze Misvrouwtjes, Òn- & Bevlekte Zwanger-
schappen, Stofzuigers & Droom-
wedstrijden¨!

´n Derde hoofdfactor -
naast integratiegraad v/d civilisatie
& penetratievermogen van ´n Politiek Rijk -
betreft ´t expansievermogen v/d religie zèlf?
Hóe kràchtiger èn hóe méér veroveringsgezind
´n religie is, des te groter is de kans op verspreiding!
Zo komen we bij de axiale religies. Want deze bezitten enkele kènmerken
die hen bijzonder geschikt maken voor grootschalige verspreiding & ìmpact:
hun koddig universalisme, de aanwezigheid van specialistengroepen (priesters,
monniken, geleerden) èn de grotere autonomie ten aan zien v/d politieke heerschappij.
Universalisme & autonomie drijven hen naar de opname van nieuwe leden!

Specialistengroepen zorgen v/h vormen van ´n betere
organisatie v/d religie & voor
uitwerking v/d
Léér.

Zij
vòrmen dé hàrde kèrn
die bij voorspoed de expansie leidt
& in tijden van tegenspoed zich & dé religie probeert hóóg te hóuden!
Deze kenmerken maken hen bij uitstek geschikt om als hegemoniale religies op te treden
èn òm díep ìn de bevolking te blijven penetreren. Zij kunnen intermediaire elites
en de lagere bevolkingsgroepen integreren ìn één èn dezèlfde religie!
Die uitstraling v/d axiale religies zal dus bijgevolg
door de bank genomen gróter zijn dan
van vóóraxiale
religies.


wordt ´t mogelijk
dat één religie gaat gèlden voor héél véél
& zelfs voor ´àlle´ inwoners van ´n civilisatie, zoals ´t christendom @EU
na ´t jaar 1000 AC/AD? Wat niet uitzonderlijk is: in China wedijverden steeds
meerdere hegemoniale religies met elkaar & konden zij
de lokale & regionale religies nóóit
gehéél verdringen?! Niet alle
axiale religies zijn
èchter éven
expansief
...

knipoog
25 nov 2021 - bewerkt op 03 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende