41086/114/1Sam.18/19 Sjaul Keert Zich Tegen Dawied

QQleQ
NADAT
DAWIEDEWIEDEWIED GOLIATATATAT
GEDOOD HAD, WERD HIJ BIJ ZIJN KONING SJAUL UITGENODIGD
OM BIJ HEM TE KOMEN WONEN? DÁÁR WAS HET LEVEN DUS AL WEL HEEL ERG
ÀNDERS DÀN HET LEVEN WAAR HIJ ALS BESCHEIDEN HERDERSJONGEN VAN DE VELDEN VAN EFRAT BIJ BETH LECHEM
AAN GEWEND WAS
GERAAKT!
Al vanaf de allereerste dag
waren hij en Sja´oels zoon, Yonathan, ònàfscheidelijk.
Yonathan mòcht Dawied graag en déélde nu ook àlles samen mèt hèm,
hij gàf hem zijn mooiste kleren en ook zijn zwaard en boog! Sja´ul, die wel zag hóe góed
die twee jongemannen het samen konden vinden, benoemde Dawied net als Yonathan tot een legeraanvoerder: hij gaf hem het bevel over meer dan duizend mannen & Dawiedewied vierde daarom
al met al ook grote triomfen op het slagveld! En na enige tijd werd ook Sjauls dochter, Michal, verliefd op de mooie jonge slimme en succesvolle Dawiedewiedewied en zij trouwden! Dawieds roem
verspreidde zich door héél Israël & Yehoedah! Er deden nu al meteen ook legendes
de ronde óver zijn overwinning op de Reus Goliath die nooit meer vergeten
zouden worden? Vrouwen zongen en dansten op muziek
van tamboerijnen, tinkel- & rinkelbellen! ! ¨SJAUL VERSLOEG ZE BIJ DUIZENDEN,
DAWIED BIJ TIENDUIZENDEN¨! Hoewel Sjaul Dawied èrg graag mòcht èn wìst dat hij overàl in hóóg aanzien stond, zonk de moed ´m in de schoenen bij díe woorden!! ´Ze zèggen dat Dawied tienduizenden soldaten gedood heeft, maar dat ìk, dé Kóning, er slechts duizenden heb verslagen,´ zei hij bij zichzelf. ´STRAKS IS DIE JONGEMAN OOK NOG OP MIJN KONINKRIJK UIT?!´ Díep vanbìnnen
wànhóópte Sjaul omdat hij wel wist dat G d de Héér, die hèm làng geléden ook uitgekozen had,
hèm nú in de steek gelaten had? Híj begréép niet waaròm! Àl díe járen als ´eerste´ koning van Israël
èn àl die veldslagen die híj gestréden had, leken nu alweer geen enkele betekenis meer te hebben!?
Híj wàs bàng voor Dawied èn wìst dat dé Héér hèm terzijde zou blijven staan?! Jaloers hield híj
zíjn beroemde schoonzoon nu dag nacht
stipt in de gaten!
En òp ´n dag toen Dawied
voor hem zijn harp bespeelde
vùlde de lùcht zich met zoete & rustgevende klanken!
Sjaúl luistert & z´n ógen
worden zwaar èn hij zàkt bijna in slaap?
Plotseling sprong hij als ´n bezétene òp! De háát die zich
díep vànbìnnen ´n wèg ìn hèm vràt, bàrstte úit als de vulkaan van Thera!
Hij greep z´n speer & wierp díe naar Dawieds hóófd.
De spéér schóót rakelings làngs hem héén
en boorde zich in de múúr!
Dawied keek Sjaul
met stomheid geslagen áán èn verróerde zich niet.

Sjaul greep nòg ´n speer en deed nòg een poging, maar deze keer was Dawied er wèl op voorbereid
& dóók lénig wèg, waarna hij het op ´n rènnen zètte!
Thuis aangekomen vertelde hij zijn vrouw,
Michal, wàt er gebeurd was.
Ze greep haar man stevig vast & huilde:
¨VLÙCHT VÓÓR HET TÉ LÁÁT ÌS! JE KUNT HÍER
GEEN MOMENT LÀNGER BLIJVEN!
ALS ZE JOU HÍER VÌNDEN,
MAAK JE GEEN
ENKELE
KÀNS!¨

Toen ´t avond
was geworden liet ze Dawíed
aan ´n touw uit haar
ráám zàkken!

Híj vlùchtte het
dònker ìn......

cool!
24 nov 2021 - bewerkt op 02 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende