41084/113 Hij rènde de Vallei ìn, koos 5 gladde---

QQleQ

KIEZEL~STENEN
UIT DE RIVIER~BEDDING!

Hij stopte die in z´n herders~tas &
liep op de Filistijn àf? GOLIATH kon z´n ogen
niet gelóven!

¨WÀT KRÍJGEN WE NÚ?
ÌK VRÁÁG ÒM ´N MAN EN ZE STUREN ME
EEN GARNAAL!¨

Dawied antwoordde:
´Jíj dáágt míj úit mèt jouw Zwáárd,
je Làns & Kromzwaard, maar ìk dáág jóu úit
in de Náám vàn dé Héér van de Hémelse Màchten, dé G d vàn de Gelederen van Israël,
die jíj hebt beschimpt! ÌK BÈN NÍET BÀNG
VOOR JÓU!´

VERVOLGENS
viste hij de grootste Steen uit zijn tàs,
legde die in z´n slìnger èn slìngerde de stéén wèg!
De Steen trof Goliat tegen ´t Vóórhóófd! De Réus schreeuwde
en viel op de Grond. Dawied rende òp hem af, nàm z´n zwáárd &
slóeg hem z´n hóófd àf!

Triomfantelijk tìlde hij ´t hóóg ìn de lùcht!
De Filistijnen sloegen verschrikt op de vlucht!
De Israëlieten zetten de achtervolging ìn, maaiden hen in het voorbijgaan néér
en plunderden ´t Filistijnse legerkamp!

Uitleg van 1 Sam. 17?
Veldslagen werden vroeger
soms beslecht door ´n gevecht van màn tòt màn~~~

Beide partijen
kozen ´n kampioen om hen te vertegenwoordigen.
De uitkomst werd dan ook beschouwd
als ´de wìl van de goden´?


Sja´ul is bàng voor de kampioen Goliath,
maar de Nieuwe Leider Dawied kent nog géén vréés
omdàt híj vòlledig vertrouwt ¨op G d¨! Met slechts ´n Slinger als wapen verslaat Dawied
die Vijand
uit ´t noord-westen & bewijst zó dàt ¨G d¨ beschermt
wie op hem vertrouwen...

Zoiets moet dus haast wel
veroorzaakt worden door evolutionaire ´tendensen´?
Materie, plant, dier, mens & wèns zijn gehecht aan zwaartekracht, vruchtbaarheid, migratie,
vertrouwen & fantasie! We komen allemaal
voort uit ´oerknallen´, ´natuurwetten´,
´gebeurtenissen´, ´toeval´ &
´onbekende
oorzaken´?

En dagboeken vol gevoelens,
gedachten, verhalen, dromen & visionair ´gedoe´ vullen
hersenpannen met ervaringen, veronderstellingen &
verschillende ´oorzaken´ &
´gevolgen´
.......

engel
24 nov 2021 - bewerkt op 01 dec 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende