41079SH52 Zó´n Structuurmodel Is ´n Krachtig Model

QQleQ
OMDAT HET
ZÓ GÓED DÉ TWEE CENTRALE SPANNINGEN
ONDERKENT DIE ALLE AGRARISCHE CIVILISATIES PARTEN SPELEN:
DE HORIZONTALE, TERRITORIALE SPANNING VAN VERENIGING & VERBROKKELING
EN DE VERTICALE, SOCIALE SPANNING VAN BOVEN
& ÒNDER?


In vergelijking
met ònze tijd was er in agrarische civilisaties
weinig bovenlokale communicatie & verliep deze vooral tussen leden van de elites
(met hùn gevolg & soldaten) en
tussen de steden!


Civilisaties verheffen zich als baldakijnen boven de lokale agrarische gemeenschappen
en zijn dus sterk territoriaal gefragmenteerd...

Dat geldt zelfs voor de elites.


´t Léven speelt zich vooràl àf in kleinere entiteiten
waar men elkaar persoonlijk kènt: aan de aristocratische hoven,
in de kooplieden- & ambachtsgilden en de
priestergemeenschappen?

Agrarische civilisaties zijn dus helemaal géén monolithische blokken,
maar integendeel, intern heterogeen!

De fragmentatie stopt trouwens niet aan de poorten van dorp, stad of tempel,
maar zet zich bìnnenìn vóórt: onder zulk soort omstandigheden hebben alle bovenlokale
bewegingen - zowel politieke als religieuze rijken - het al moeilijk
òm de mensen te beréiken èn de bóel
bíj èlkáár te houden?!

E.G. beschouwt
agrarische samenlevingen als fundamenteel statisch:
¨THE AGRARIAN AGE WAS BASICALLY A PERIOD OF STAGNATION,
OPPRESSION AND SUPERSTITION!¨

Níet door vooruitgang,
maar slechts met ´n dosis geluk èn omdat de agrarische adellijke
& religieuze elites het te laat beseffen, wist men in Europa ´n achterpoortje te vinden
dat naar de moderne samenleving leidde {´acorn or gate´}
vlg. Ernest Gellner.

S.H.:
Hij schenkt
te weinig aandacht
aan de groei die op velerlei gebied, weliswaar langzaam
& mèt véle terugvallen, te zien is: de groei v/d bevolking alsmede van productie,
techniek, handel & steden, de verbetering van de slagkracht van legers
èn v/h organisatievermogen v/d politieke rijken en staten,
de toenemende alfabetisering & kennis, de verdichting
v/d wederzijdse penetratie
van bóven èn
benéden...

sneaky
23 nov 2021 - bewerkt op 30 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende