41078Bim Bam Bom Naast Lokale Boerengemeenschappen

QQleQ
EN DE MOBIELE POLITIEKE
& RELIGIEUZE ELITE VORMEN DE STEDEN NU AL ´N DERDE
ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN AGRARISCHE
CIVILISATIES??!!

E.G. SCHENKT HEN
TEN ONRECHTE MÌNDER AANDACHT, MAAR AGRARISCHE SAMENLEVINGEN
WORDEN ZO PAS ALS CIVILISATIES BESCHOUWD WANNEER ER NAAST ´N VORM
VAN STAAT & SCHRIFT OOK AL STEDEN
AANWEZIG
ZIJN
!?
Er woonden
twee eeuwen geleden
ook maar weinig mensen in steden -
in 1800 nog stééds slechts 2,5% v/d wereldbevolking in steden
vanaf 10.000 inwoners tegenover al meer dan de hèlft nú ~ maar zij vormden
dé knóóppùnten bij uitstek ìn het
dùn geweven wèb
van bovenlokale
communicatie?
Stéden
waren dé politieke centra
waarin de heersende elites woonden of ´n verblijfplaats
hadden en van waaruit de civilisaties bestuurd werden! Zíj waren óók dé thuisbasis bij uitstek
voor deze handelaren & arbeidslieden die steeds meer cruciale goederen,
in de eerste plaats voor de ELITES, produceerden
& verhandelden?
In vergelijking
met de moderne steden
waren zij klein ~ meestal minder dan 20.000 inwoners ~
maar de hóófdsteden van de Grote Rijken waren toen al echte metropolen
{in Loyang in CHINA ÈN ROME woonden in 150 AD/AC
ongeveer een half miljoen
mensen}?!

Als
bovenlokale draaischijven
waren steden verzamelplekken van
ZEER DIVERS VOLK!?
MILITAIREN, HOVELINGEN
& DE BONDGENOTEN UIT ALLE DIVERSE PROVINCIES, KOOPLUI
UIT VERSCHILLENDE LANDEN, EN HUN KLERKEN, PRIESTERS EN INTELLECTUELEN,
[allerlei!] RONDTREKKEND VOLK UITERST
NAARSTIG OP ZOEK NAAR
¨GELUK EN EEN
VEEL BETER
LEVEN¨?!
Híer pàs
konden die nieuwe stromingen nog ´t makkelijkst
voet aan de grond kríjgen.
En mede
om díe réden
groeiden ook de ´gemeenten´
van Yeroesjalayiem (tòt 70 na Chr.), Antiochië & Rome
ná de dood van Yehosjoea al sneller uit tot de centra v/h jonger christendom,
terwijl ´YESJOE´ zèlf toch nog hoofdzakelijk
in Galilea gepredikt had?

De grotere steden
waren plekken van culturele &
religieuze innovatie.

En zó
ìs ´t óók vandaag
de myDidag
nog.......

gaap!
23 nov 2021 - bewerkt op 29 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende