4107551De basis v/d agrarische civilisaties is ook

QQleQ
EN WORDT MEDE GEVORMD DOOR AGRARISCHE GEMEENSCHAPPEN,
kleine dorpjes & gehuchten waarin boeren, lijfeigenen & ander arm werkvolk - 80 à
90% v/d bevolking - leefden
en werkten?

Ze waren ongeletterd en leefden in onhygiënische en penibele omstandigheden!

Schaarste hing hen als ´n permanente dreiging boven ´t bedekte hoofd?
Men schat dat i/d Middeleeuwen
@EU, buiten de vruchtbare streken,
de opbrengt van de oogst slechts 2,2 tot 6,5 keer groter was dan het gebruikte zaaigoed!
´t Was een lokale wereld, maar niet gesloten voor invloeden van buitenaf.
De dorpelingen hadden contact met aanpalende dorpen,
waren opgenomen in regionale culturen met
hoofddorpen & steden, waren onderworpen aan mobieler elites,
kregen bezoek van rondtrekkende handelaars
enzovoorts etceterara?
Boerendorpen, steden,
religieuze elites, aristocratie &
¨instinct/rituelen òf
trammelant¨?
Allerlei invloeden
van buiten drongen er dus door,
maar hun eigen actieradius was beperkt. Zij waren
indien niet rechtens dan toch door de aard van hun werk gebonden
aan de grond. Economisch waren de dorpen in hoge mate zelfvoorzienend:
slechts ´n gering aantal levensnoodzakelijke
goederen {metaal, zout, e.a.}
werd verhandeld.
Politiek
hadden ze geen deel aan het bestuur v/d agrarische civilisatie.
Ook in cultureel opzicht was segmentatie op lokaal & regionaal vlak troef:
EACH VILLAGE, DISTRICT, PROVINCE (...) WOULD HAVE ITS OWN SPIRITS, DEITIES OR
PATRON SAINTS, HOLY PLACES, FESTIVALS, ANCESTRAL CUSTOMS,
WEIGHTS & MEASURES, DIALECT, TYPES
OF CLOTHING...!


De lokale
en regionale gemeenschappen
werden verticaal gedomineerd door mobiele elites?
Het waren grootgrondbezitters {aristocratie}, religieuze elites,
soms ook groter kooplui &
handiger bankiers??

Zij leefden
v/h surplus dat ze
v/d agrarische gemeenschappen
wisten los te peuteren. ´t Was nu nog een ietwat kleine groep,
gewoonlijk minder dan 2% v/d bevolking, maar ze belichaamde de civilisatie,
die zij militair, politiek, cultureel & commercieel bestuurde:
déze heersende elites hielden wel veel bovenlokaal
contact met elkaar & vormden ´n eigen maatschappij
bóven de lokale gemeenschappen; ze keken neer
op ´t plebs, belichaamden ´n apart ethos,
spraken vaak ´n andere taal &
accentueerden de stands-
verschillen.

verliefd
22 nov 2021 - bewerkt op 29 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende