41074SH50 Met uitdieping v/d agrarische revolutie:


QQleQ
KWAMEN NA VERLOOP
VAN DUIZENDEN JAREN DE REVOLUTIONAIRE

GEVOLGEN DUIDELIJKER NAAR VOREN, VOORAL
IN DE SEDENTAIRE landbouw-
maatschappijen?

De bevolking
vestigde zich op vaste plaatsen
in dorpen en steden en groeide dankzij de stijgende landbouwopbrengsten
tegen de klippen op! Die beschikking over meer voedsel liet ook toe dat ´n aantal van die mensen - militaire & politieke leiders, priesters, kooplui & sommige ambachtslieden ~ vrijgesteld zijn
geworden van landbouw: zo konden complexer agrarische samenlevingen ontstaan
& ~ met de opkomst v/d steden, schrift & staten ~ vanaf 3500 BC
echt agrarische civilisaties, opnieuw
eerst i/h Midden-Oosten
{Mesopotamië}!

Met de civilisaties
groeiden ook de steden met gespecialiseerde ambachtslui & kooplui,
ontstond er een zeer ongelijke klassendeling tussen landbouwers & ´n militair-politieke elite,
kwamen er politieke rijken, werden georganiseerde
oorlogsvoeringen, schriften & metaal-
bewerkingen ingevoerd!

Deze grondige verandering
v/h samenleven raakte zó dus ook
het religieuze domein? De springerige en vaak omschreven
zgn. ´GÉÉSTEN´ werden gepreciseerd tot zgn. ¨GODEN¨ die men, nu met
priesters als tussenpersonen, via de offers
probeerde ´gunstig
te stemmen´!


Deze polytheïstische religies zijn nog steeds erg lokaal & gebonden aan stad, streek of stam!

Maar in het kielzog
van de veroveringstochten door politieke rijken
konden die religies van de GROTE VEROVERAARS
zich alreeds steeds weer méér blijven verspreiden over grotere
gebieden, zij ´t enkel bij
collaborerende
elites?

´t Ìs ìn
déze wereld
van agrarische civilisaties &
polytheïstische religies dat zich vanaf het eerste
millennium ¨V{O}C¨ ´n nieuw type
religies - universalistische
of axiale religies -
aandienen!

BLIJKBAAR
is daarom nu
dan ook weer hèt ´allergrootste
probleem´ wereldwijd ´corona´ oftewel
covid19 {abcdefghijo enzovoorts
etceterara}?

Veelvuldige
intensieve lichamelijke
& commerciele contacten
telkens weer ¨te land, ter zee & in de lucht¨
bovenop, door middel van, tussendoor &
alsmaar voort in talloze miljarden
legioenen armen &
zieke behoeftigen
alom & ìn
òns
.....

liefdesverdriet
22 nov 2021 - bewerkt op 28 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende