41063 Mors Tijdreisfascinaties: Door 106 Millennia


QQleQ:
DE VOLKSSTAMMEN VAN ISRAEL
HADDEN HET WEER EENS VRESELIJK MOEILIJK
EN DAAROM MAAKTEN ZE VOORTDUREND RUZIE MET ELKAAR?
ER WAS HEEL ERG VEEL ONVREDE ÈN ZE WERDEN VAN ALLE KANTEN
PERMANENT OMRINGD DOOR VELE
RARE VIJANDEN!

Dus kwamen
de Oudsten bijeen
& bezochten hun profeet Sjmoe´el in zijn huis in Rama!
¨U bent Óud geworden, en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na,¨
zeiden ze. ¨WE HEBBEN EEN KONING NÓDIG
ÒM ÒNS TE LÉIDEN,
GÉÉN PROFÉÉT!¨

Sjmoe´el vond ´t ontoelaatbaar
dat ze om ´n koning vroegen & bàd daarom tot de Héér!

´GEEF GEHOOR
AAN DE STÈM VAN HET VÒLK,´ antwoordde de Heer.
´JOU VERWÈRPEN ZE NIET! ZE VERWERPEN JUIST MÍJ ALS KÓNING!
ZÓ ÌS HET ÀLTÍJD ÀL GEGÁÁN, VAN DE DÀG AF DÀT ÌK HÈN ÚIT AEGYPTE GELEID HÈB
TÒT NÚ TÓE?! ZIJ HEBBEN MÍJ HUN RUG TOEGEKEERD
& ALLERLEI ÀNDERE GODEN EN GODINNEN GEDIEND!
MAAR WAARSCHUW ZE WÈL HÓE KÓNINGEN ZICH
GEWOONLIJK MISDRAGEN!?´

Sjmoe´el herhaalde
de woorden van G d, de Héér,
áán de óudsten, maar zij sloegen er
geen àcht òp!

¨NÈT ZÓÀLS
ANDERE VOLKEN
WILLEN WIJ EEN ÈCHTE EIGEN KÓNING DIE ÒNS LEIDT EN ONS NU OOK VOORGAAT
IN DEZE STRIJD OM
ONS BESTAAN!¨


De Heer G d droeg Sjmoe´el òp
òm gehóór te geven aan hun vráág.
Hij zei dat hij ´n jongeman uit de stam Ben Yamin,
SJA´OEL genaamd, uitgekozen had
als eerste koning
over Israël......

´IK HÈB BESLÓTEN
OM AAN MIJN VOLK EEN KONING TE GEVEN.
DÁÁRÒM: ZÀLF SJA´OEL ALS DE LEIDER VAN MÍJN MÈNSEN:
HIJ ZÀL HÈN BEVRIJDEN
UIT HANDEN VAN
DE FILISTIJNEN!´

De vòlgende dàg
verliep voor Sjaöel nog
steeds precies nèt zó àls àlle àndere dágen:
hij had nog geen enkel idéé wàt hèm de komende jaren te wachten stond.
´n Aantal ezelinnen van zijn vader was
alweer eens zoekgeraakt en hij was
eropuit gestuurd òm ze
te zoeken......

cool!
20 nov 2021 - bewerkt op 25 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende