41062SH39 Nieuwe Orde Lege Neoborden Zegels Pegels

QQleQ?!

VOOR
DE VOORSTANDERS
WERDEN ´MODERN´ EN ´MODERNITEIT´
STRATEGISCHE BEGRIPPEN WAARMEE ZIJ HUN TIJD
POSITIEF IN CONTRAST KONDEN PLAATSEN MET DE SAMENLEVING
VAN VÓÓR 1800 ~ èn, niet te vergeten, met niet-westerse samenlevingen:
´t liet hen tegelijk tóe de tegenstanders van hun modernisatieidealen
te verguizen als niet-modern, als restanten van krachten uit vóór-
moderne tijden, als tot ondergang gedoemde achterblijvers
in de ´vaart der coronavolkeren´
.........

De dualisering
tussen vóórmodèrn of níet-modern versus modern
was daarbij slechts één v/d véle duale paren die de ´modernen´
ter beschikking stonden.

Bekende andere páren
die met voormodern-modern geassocieerd werden, zijn o.a.
duister-licht, stagnatie-vooruitgang, traditie-verandering, feodale en klerikale
dwingelandij versus vrijheid, religie
versus moderniteit?


´n Dèrgelijk amalgaam
van ¨volmondige¨ betekenissen & dito gebruik van duale paren
als wapens i/d strijd tussen- voor- en tegenstanders v/d moderniteit
is niet meer houdbaar!

We dienen moderniteit
als tijdperk te onderscheiden van modernisme ~
de positieve beoordeling & idealisering v/d moderniteit ~
en antimodernisme, zijn negatieve tegenpool.

In het religieuze
moderniseringsparadigma
wordt moderniteit consequent ingezet
als ´n neutrale term......

Moderniteit verwijst
naar de maatschappijformatie i/h tijdperk
van na 1750-1800.

Sinds ´t begin
v/d 20ste eeuw is ´t gebruikelijk om
de hele wereldgeschiedenis op te delen
in drie grote tijdperken:
(1) de jagers-/verzamelaarsculturen;
(2) vanaf 10.000 BC de agrarische samenlevingen;
(3) vanaf 1750 of 1800
de moderniteit!

Moderniteit staat
aldus voor ´t derde, grote tijdperk
i/d wereldgeschiedenis van
de mensheid
......

engel
19 nov 2021 - bewerkt op 25 nov 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende