40881 SYNH27/28 Wàt krijg je ervoor terug? Wáár ìs

QQleQ
{BIG BROTHER
IN EN UIT DE MODDER}

ZÓ´N GRÓTER BREIN GÓED VOOR?
Dàt weten we niet precies! Vóór ons huidige leven
in groter steden is het wèl logisch, maar op de savanne?
Zoë ziet het al terug in groter stripboeken! Joris Prehistoris Potverdoris!
Mijn Banaan & de jouwe? Homo Sapiens gaat ermee naar de dna-dokter:
¨ÌK WIL LIEVER ´N GROTER BREIN DAN KLEIN! ´T GROOTSTE V/D SAVANNE
AS ´T EFFE KAN!¨ ´n Mènsaap gebruikt maar 8% van z´n energie voor z´n
hersenen, èn dàt is dan in rùststand! Àcht procent van ´t totale gewicht:
25% van alle energie? Zó´n groter brein heeft minstens 25% nódig!
Dus moet je ook nog véélméér gaan blijven éten! "Èn je moet dan
ook meer energie van jouw biceps omleiden naar neu-ronen, dàn
krijg je wel wat zwakker àrmen, díe zullen dàn ook minder sterk
gaan worden?!! Snap je de risico´s, kloris van ´n Malle Joris?

Begrijp jíj wel wàt ìk zèg Maffe Joris Doris?¨ Herr Prehistoris
blééf erbij: ´hij wilde ook een groter Brein, dikker borsten &
ballen, steviger knuisten & vuisten, langere vingers & tenen,
voller buik onder z´n Kolossale Supermega Koppie!´ Hij bleef
z´n dokter bezoeken: ¨Jíj véél éten. Vooral ook wàrm, héét
èn méér!" En allemachtig waarachtig, ´n paar duizend
generaties later kreeg hij wattie liever wou: ´Gewèldig dòktur,
ìk heb uw advies opgevolgd en ik bèn ´n ànder mensch geworden!´
¨FIJN VOOR JOU, JORIS! EN HET SPIERVERLIES? GÉÉN VERVELENDE
BIJWERKINGEN?¨ ´Welnee, dok, helemaal niet! Ìk vècht niet meer, ik onder-
hàndel nu! Hardstikke bedankt!´ Jo Pré: ´Ìk hou niet van conflicten,
Klimax, dus laten we nu even ´n beschaafd gesprekje voeren
over die kwesties van ooit, dèstíjds!
Wéét je nog dat jij toen altijd
m´n grotere bananen jatte?
Dàt heb ik toen niet
goed aangepakt: maar nú snap ik
dat geweld níet dé òplossing was, & jij
moet goed begrijpen dat àl dat gewelddadige
vechten dat jíj deed helemaal verkeerd was?!
Lúister je nu wèl goed naar wat ik je zèg?
Ìk ben nu eenmaal véél sterker met m´n Nieuwe
Fasces Spéér èn Liberale Pijlen op m´n Ideale Boog
met Brillen voor m´n Oog op Voetbal Èn Àlle Àndere Ballen,
Auto´s, Abc-Raketten, Cigaren, Cigaretten, Drugs, Economismes
èn mijn Speciale Financialisten, Je Weet Wel, Geldspecialisten,
Hoge Institúten, Júten, Kerken, Lippendiensten, Mega
Noodhulp, Open Paartijd, Queer Rebelse Slokjes,
Terrorisme, Universiteiten, VééΔΊ Wèrk,
Xenofobe Yuppen & Zegenende
Zombies bij de vléét?!
Doe dus zoals ìk,
Take Your Pick
& Stéék Alles
in de Fick!´
geschokt
sneaky
gaap!
10 okt 2021 - bewerkt op 16 okt 2021 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende