40744 Y327~´t~Van~Malsen~Tot~HoltropStraatDramaGat

QQleQ
Januari ´40/April ´41
Waarin Kleine Dorpjes Groot Kunnen Worden?!

Er zijn dus nog heel wat lastige technische problemen waardoor WatsOn
& z´n soort de meeste artsen nú nòg niet kunnen vervangen. Maar die technische problemen ~ hoe lastig ze dus soms ook kunnen zijn ~ hoeven maar één keer opgelost te worden.

´t Opleiden van ´n menselijke arts is ´n ingewikkeld, duur en omslachtig proces dat jaren in beslag neemt. Als het proces is afgerond, na een jaar of tien studie & co-schappen, heb je precies één arts.

Als je twee artsen wilt, dan moet je ´t hele proces van begin tot eind herhalen. Maar als je de technische problemen oplost die WATSON nu nog heeft, heb je niet één, maar ´n oneindig aantal artsen die dag en nacht beschikbaar zijn in àlle uithoeken van de wereld!?

Dus zelfs als ´t 100.000.000.000 $ kost om dit systeem aan de praat te krijgen, dan is het op termijn nog steeds nog veel goedkoper dan het opleiden van menselijke artsen.

Natuurlijk zullen niet alle menselijke artsen al zo gaan verdwijnen. Taken die meer creativiteit vereisen dan standaarddiagnoses zullen nu i/d afzienbare toekomst nog steeds in menselijke handen blijven.

Net zoals 21ste-eeuwse legers hun elitetroepen aan ´t uitbreiden zijn, zal de toekomstige gezondheidszorg misschien veel meer functies hebben voor de medische equivalenten van commando´s en mariniers.

Legers hebben nu alleen geen miljoenen doodgewone soldaten meer nodig & de toekomstige gezondheidszorg zal ook geen miljoenen huisartsen meer nodig hebben.

Wat voor artsen opgaat, geldt al helemaal voor apothekers. In 2011 ging in San Francisco een apotheek open die bemand werd door één ènkele robot.

Als een mens die apotheek dus bezoekt, dan krijgt de robot binnen luttele seconden alle doktersrecepten voor die klant binnen, plus gedetailleerde informatie over andere medicijnen die hij eventueel slikt èn z´n vermoedelijke allergieën?!!!

De robot let erop dat de nieuwe medicijnen géén nadelige effecten hebben in combinatie met de andere medicijnen of allerlgieën & verstrekt ´t gewenste middelvervolgens aan de klant.

In ´t eerste jaar verwerk-te die robotapotheker twee miljoen recepten zonderooit één fout te maken!?

Apothekers van vleesch en bloed maken gemiddeld fouten met 1,7% van alle recepten.

Alleen al in de USA komt dat neer op meer dan 50 miljoen fouten per jaar......

OK!
10 sep 2021 - bewerkt op 14 sep 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende