40738 Y321 Voor zóvèr wij weten zijn computers nu

QQleQ

IN ´21 GEEN HAARTJE BEWÙSTER
DÀN HUN PROTOTYPEN UIT DE JAREN ´50 VAN DE VORIGE EEUW?

We staan echter wèl al op de rand
van ´n gedenkwaardige revolutie! Mènsen dreigen hùn
economische wáárde te verliezen doordat intelligentie
losgekoppeld wordt vàn bewùstzijn?!

Tot voor kort ging hoge intelligentie
altijd hand in hand met ´n ontwìkkeld bewùstzijn:
want alleen bewuste wezens kònden táken uitvoeren die ´n hóge intelligentie vereisten,
zoals bv. schaken, autorijden, ziekten diagnosticeren
of terroristen identificeren!?

We zijn echter bezig
met ´t ontwikkelen van nieuwe typen
níet-bewùste intelligentie die dergelijke taken veel béter kunnen gaan uitvoeren dàn mènsen?!
Déze táken zíjn nl. gebaseerd op ´t herkènnen van patrónen & daarìn zouden niet-bewùste algoritmen óver niet àl te lànge tijd wel eens [veel?] beter kùnnen worden
dàn ´t menselijk bewustzijn!

In sciencefictionfilms
wordt er meestal van uitgegaan
dat computers ´n bewustzijn moeten ontwikkelen òm de mènselijke intelligentie te kùnnen óvertrèffen. Maar de wetenschap verteld ´n ànder Verhaal!

Vermoedelijk zijn er verschillende wegen
die naar superintelligentie kunnen leiden & slechts ´n páár dáárvàn volgen de route vàn hèt bewùstzijn?

De organische evolutie heeft al miljoenen trage jaren
de bewustzijnsroute gevolgd.
De evolutie van anorganische computers zou díe smàlle wèg nu wèl ééns helemaal kunnen òmzéilen
èn ´n àndere, snèllere koers naar de superintelligentie kunnen blijven volgen.

Dit werpt een volkomen nieuwe vraag òp, namelijk:
wàt ìs er éigenlijk belangrijker, intelligentie of bewust-zíjn?

Zolang ze hand in hand gingen,
vormden discussies over hun relatieve waarde hoogstens ´n uiterst interessant èn amusant tijdverdrijf voor filosofen?

Maar in de 21ste eeuw is het een dringend politiek èn economisch vráágstùk aan het worden!

En ´t is ontnuchterend om te zien dat het antwoord,
in èlk geval voor légers èn bedríjven, héél sìmpel ìs:
intelligentie ìs verplìcht, bewustzijn is {& blijft?}
nog facultatief.....

OK!
09 sep 2021 - bewerkt op 13 sep 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende