40737Ikke pikke porretje myDi heeft ´n snorrebaard

QQleQYNHD320

ZELFS ALS JE MÉÉR GEEFT OM RECHTVAARDIGHEID
DAN OM ´N OVERWINNING ZUL JE ER WAARSCHIJNLIJK VOOR MOET KIEZEN
OM JE PILOTEN EN SOLDATEN TE VERVANGEN DOOR AUTONOME ROBOTS & DRONES!? HomoDeusEvolution!!
Mènselijke soldaten moorden,
verkrachten & plunderen: zelfs àls ze zich ´n béétje probéren te gedragen,
komt ´t al té váák vóór dat ze onbedoeld ontelbare burgerslachtoffers maken?
De geschiedenis bàrst van de Atilla´s, MegaKhans, Buonapartes, Dracula´s, Schicklgruber Hitlers, Stalins, Mao´s, Poetins, Trumps, Dutertes etcetera... Computers die geprogrammeerd zijn met
ethische algoritmen zouden zich nu al veel makkelijker kùnnen áánpàssen aan de laatste
bepalingen van het internationale gerechts-
èn strafhof?!!
In de economische sfeer
is ´t om ´n hamer & s{n}ikkel vast te houden of ´n knopje ìn te drukken
óók al ´n stùk minder waardevol aan ´t worden dan vroeger, wat de cruciale alliantie tussen libera-
& kapitalisme onder druk zet met lul- & kutuitspraken à la rifraf raperap discoraces & criminal
cases of higherer
bosses...
In de 20ste eeuw
zeiden liberalen dat we niet hóeven te kiezen tussen ethiek en economie?
´t Beschermen van mensenrechten & menselijke vrijheden was niet alleen ´n moreel vereiste,
maar óók dé sléutel tot economische groei! Groot-Brittannië, Frankrijk & de USA etc. floreerden vlg.
dìt Verháál omdat hun economie & maatschappij ´liberaliseerden´ èn àls Turkije, Brazilië of China óók
nú àl dus nèt zó welvarend wilde worden,
dàn MÓESTEN zíj
hètzèlfde dóen?!
In véél - zij ´t niet àlle -
gevallen was niet ´t moréle,
maar ´t economische argument dé réden dat tirànnen
èn junta´s ¨aan ´t liberaliseren sloegen¨!? In de 21e eeuw zàl´t liberalisme
zichzelf veel moeilijker kùnnen verkópen?
Als de màssa z´n economische waarde verliest, zal ´t morele argument dàn nog wèl genóeg zíjn
òm ònze mensenrechten & -vrijheden te kunnen beschermen?

Zùllen elites & regeringen èlk mènselijk wézen wèl blíjven waardéren, óók àls dáár géén ènkel economisch vóórdéél [méér] aan te behalen vàlt?
Ìn het verléden wáren er nòg véél dingen die alleen mènsen kònden!
Maar nu halen robots & computers òns [dágelijks] ìn èn mìsschién zàl ùt níet làng meer dúren
vóórdàt ze mensen i/d mééste taken [tótáál]
óvertrèffen?
Computers functioneren
natuurlijk al wèl héél ànders dàn mènsen & ´t líjkt ònwaarschijnlijk
dat ze op korte termijn mènsàchtiger zullen worden maar ´t lijkt er met name níet òp dat computers
op ´t pùnt staan om ´n bewustzijn te ontwikkelen èn daden of gevoelens & sensaties te ervaren
[zoals wij]!
De afgelopen 50 jaar is ´r ´n enorme vooruitgang geboekt o/h gebied van computerintelligentie,
maar nùl komma nùl vooruitgang o/h gebied van computerbewust-zijn?
Maar wanneer komt hèt overgangspùnt dat we geen stàp meer kùnnen [mógen] verzetten
zonder de instemming, goedkeuring & contrôle van al of niet ingeplante chips,
cribs, slips, nibs & clips?
BB in actie!!

geschokt
engel
sneaky
09 sep 2021 - bewerkt op 13 sep 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende