40538 Y170 Vóór de úitvinding v/h schrift bleven~

QQleQ

VERHALEN
BEPERKT DOOR
DE GELIMITEERDE CAPACITEIT
V/H MENSELIJK BREIN?

Je kon toen immers nog niet
met overdreven ingewikkelde Verhalen komen die zo nu toch
niemand onthouden kòn!?

Maar dankzij het SCHRIFT
kònden er ineens ook extreem lange, complexe Verhalen kómen, die opgeslagen werden op kleitabletten & papyrusrollen in plaats van alleen nog maar
mensenhoofden?!

Geen enkele
oude AeGYPTenaar wìst àlles óver de Landerijen, Belastingen en de Andere Inkomsten v/d Farao; Elvis Presley heeft óók nóóit àlle contracten gelézen die er in zijn naam zijn ondertekend, en er is geen enkele levende ziel die àlle wètten & régels v/d Europese Unie kent & al met al zo ook geen enkele bankier of CIA~agent vòlgt alle dollarbriefjes ter wereld,
laat staan vervalste!!!

Maar àl díe féitjes
zijn allemaal wèl èrgens òpgeschreven & de juiste verzameling relevante documenten
omschrijft heel precies de identiteit èn de MACHT v/d ´farao´, de Elvis P., de EU & de dollar
etceterara......

Het Schrìft hééft mènsen aldus in staat gesteld in principe om zelfs complete samenlevingen
op te blijven
Bouwen òp ´n algoritmische manier?

We kwamen de term ´algoritme´ al tegen
toen we uitzochten wàt de emoties zíjn èn hóe ònze hersenen functioneren, naar we vermoeden,
en we omschreven ´m, d´r, het als een methodische reeks stàppen die nu zó gebruikt kàn worden òm berekeningen te maken, problemen al met al òp te lossen èn tot beslissingen te kunnen komen! In ongeletterde samenlevingen doen mènsen al die berekeningen èn
némen ze àlle beslìssingen ìn hùn hóófd?!

Maar in [beter] georganiseerde
gealfabetiseerde samenlevingen zíjn mènsen zódánig gearrangeerd & georganiseerd in nètwèrken, waarbij nu aldus íedere persoon ´n klein stapje ìn ´n enòrm algoritme ìs, èn ìs zódoende hèt ´t algoritme dat àls gehéél die belangrijke
beslissingen néémt?

Dit is de essentie v/d bureaucratie!
Denk bijv. aan ´n modern ziekenhuis! Als je er aankomt, geeft de receptioniste aan jou ´n gestandaardiseerd document/formulier & stelt ze ń reeks
voorafbepaalde vragen?!

Jouw antwoorden
worden doorgegeven aan ´n verpleegkundige, die ze vergelijkt met het ziekenhuisreglement
òm te kíjken wàt voor onderzoeken
jij moet krijgen!?

Zij meet dan vervolgens
bv. jouw bloeddruk & hartslag & neemt wat bloed àf?!
De dienstdoende arts bekijkt die uitslagen & bepaalt a/d hand van ´n strikt protocol
òp wèlke àfdeling je opgenomen moet worden!
Op die afdeling word je nader nader onderzòcht & wordt ´r
misschien ´n röntgenfoto of fMRI-scan gemaakt volgens ´n
procedure die vastgelegd is in dikke
medische handleidingen?!

Die uitslagen worden dan
door specialisten nader geanalyseerd a/d hand van bekende statistische databases, wáárná besloten wordt wàt voor ´n medicijnen je voorlopig moet krijgen òf wat voor onderzoeken er nu nog meer gedáán móeten worden.....

Deze algoritmische structuur zòrgt ervoor
dat het niet echt úitmaakt wíe de receptioniste, de verpleegkundige
of dienstdoende arts is!?

Hùn persóónlijkheid,
hun politieke opvattingen èn het humeur dat ze op dat moment hèbben
doet níet terzake!

Zólàng ze állemaal
de régels èn protocollen volgen, ìs er nu een zéér goede kans
dàt ze jou genézen?!

Volgens ´t algoritmisch ideáál
lìgt jóuw lòt ìn hànden vàn ¨hèt Systeem" & níet in de handen van de mensen van vlees en bloed
die min of meer toevàllig nèt júist déze of géne
functie uitoefenen.


Zó probeert Mor nu weer ook zó alsmaar terug
& vooruit te kijken als ´tijdreiziger´ òp die Merwede & deze Vale
Ouwe:
1911, 1914, jaren ´20 & ´30,
vóór, tijdens & ná de oorlog, kamp Erika, kamp Vledder,
onderduik & ´t heen & weer liften tussen de Hoge Veluwe, Po~delta, Hellas, Cyprus, Israël, Jordanië, Petra en SinaÏ, Syrië, Levanon, Klein-Azië, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Kashmir, Madras, Kerala, Calcutta & Rangoon, Hongkong, Nippon, Birobeidjan, Siberië, Manchuria, Moscow, Kiev, Odessa, Istanbul again & again,
over & weer úit?

Je bent geworden wie je bent,
of ondanks dat, door wat je meemaakt, verteert en beweert,
begeert, frustreert, leert, meent, voelt, wéét, verlangt, ervaart, probeert, ontmoet, ondergaat
en zo nog véél méér?!

Herinneringen,
periodes, innerlijk, uiterlijk: oren, ogen, beelden, boeken, onze verhalen,
dagen en nachten vol dromen, vergezichten, berichten, gewichten,
gedichten, muziek, zang & dans~~~~

Tijd voor ´iets ànders´.
Familie, vrienden, buren, talen,
landen, culturen, geuren, kleuren, treuren, peuren, leuren, keuren, zeuren, meuren, liefde, haat,
kennis, onwetendheid, geschiedenis,
myDi & einde-
loosheid
...

OK!
29 jul 2021 - bewerkt op 04 aug 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende