40536Y168 Dit obstakel werd zo´n 5000 jaar geleden

QQleQ

EINDELIJK UIT DE WEG GERUIMD
TOEN DE SJOEMERIËRS HET SCHRIFT EN HET GELD UITVONDEN?
DE SIAMESE TWEELINGEN ~ OP DEZELFDE TIJD EN PLAATS GEBOREN UIT DEZELFDE OUDERS ~ DOORBRAKEN DE BEPERKINGEN VAN HET MENSELIJK BREIN OP HET GEBIED
VAN GEGEVENSVERWERVING
EN VERWERKING!

Het schrìft
en het gèld maakten het mogelijk
òm bij honderdduizenden mensen hun belastingen te ìnnen,
òm übercomplexe bureaucratieën op te zetten
èn enorme koninkrijken
te vestigen...
In Sjoemeria
werden déze koninkrijken in naam van de góden bestierd door menselijke priesterkoningen en in de naburige Nijlvallei ging men nòg ´n stàpje vèrder èn fuséérde de priester-koning mèt dé ´god´, waardoor er een levende ´godheid´ ontstond:
de farao!

Die AeGYPTenaren beschouwden hun farao meestal dan ook daadwerkelijk àls ´n ´god´ in plááts vàn àlléén maar ´n ´goddelijke àfgezant´?
Héél Egypte was zodoende het eigendom van díe god èn àlle be- & ìnwoners móesten koste wat kost zíjn bevélen òpvolgen èn dùs de belàstingen betalen die hij oplegde.

Nèt als in de Sjoemerische Tempels bestierde ook de AeGYPTische ¨G D¨ zíjn zákenìmperium niet gàns àlléén! Sommige farao´s regeerden met IJzeren Vúist, andere brachten hùn tíjd dóór met banketten en ´t féésten, maar in beide gevallen wèrd hèt daadwèrkelijk bestuur van Egypte óvergeláten aan duizenden min of meer gelètterde functionarissen?! Die farao had, net als alle andere mensen, ´n biologisch lichaam mèt biologische behoeften & verwante neigingen, verlangens en emoties!? Maar de biologische farao is niet meer zó belangrijk? Dé èchte Héérser v/d Nijlvallei was ´n imaginaire farao die eigenlijk alleen nog maar bestond in de Verhalen die miljoenen Egyptenaren aan elk ander ´dóórvertelden´...

OK!
29 jul 2021 - bewerkt op 04 aug 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende