40528 Y158 Op ´n dag, toen John nèt 18 was, reed~

QQleQ

ER EEN GEHAVENDE
RIDDER NAAR DE KASTEELPOORT,
DIE MET VERSTIKTE STEM HET NIEUWS BRACHT:
SALADIN HAD HET KRUISVAARDERLEGER
VERNIETIGD BIJ HATTIN!

Yeroesjalayiem was gevallen!
De paus had ´n nieuwe kruistocht aangekondigd
en beloofde eeuwige ´verlossing aan eenieder´ die daarbij sneuvelde!
Alle mensen keken geschokt en bezorgd, maar Johns gezicht kreeg een bovenaardse gloed
en hij riep: ¨HIEPERDEPIEP! IK GA TEGEN DE ONGELOVIGEN STRIJDEN OM HET HEILIGE LAND TE BEVRIJDEN!¨

´t Was even stil,
en toen verschenen er ook al
de eerste glimlachjes en tranen op de gezichten
rondom hem heen? Zijn moeder veegde haar ogen droog
en omhelsde John stevig & zei
dat zij trots op hem was!

Zijn vader gaf hem
een stevige schouderklop & zei:
¨ALS ÌK NOG ZÓ JÒNG WAS ALS JIJ, ZOON,
DAN ZOU ÌK ÓÓK GAAN! WANT DIT GAAT OM DE ÉÉR VAN ONZE FAMILIE!
IK WEET ZÉKER DAT JIJ ÒNS NIET
TELEUR ZULT STELLEN!¨

Twee vrienden van John
verklaarden eveneens dat zij ook met hèm méé zouden gaan?!
Zèlfs Johns gezworen rivaal, ´n baron van de andere kant van de rivier,
kwam snel op bezoek om hem
veel geluk te wensen.

Toen hij het
´ouderlijk kasteel´ verliet,
kwamen de dorpelingen ook al uit hun huisjes om hem úit te zwaaien:
alle mooie meisjes keken verlangend naar de dappere
kruisvaarder die ´ongelovigen´
ging bestrijden!

Toen hij was
uitgevaren vanuit England
en al door vèrre, vréémde lànden kwàm ~ Normandië, de Provence, Sicilië ~
kreeg hij gezelschap van groepen buitenlandse ridders,
allemaal met dezelfde bestemming
en hetzelfde geloof?!

Toen ´t leger eindelijk
aankwam in het Heilige Land
en de strijd aanging met de legermacht van Saladin, merkte John verbijsterd
dat zèlfs de snode Saracenen zijn geloof deelden?! Ze waren weliswaar een beetje in de war
en dachten dat de chrìstenen dé òngelóvigen waren en de moslims de wìl van God gehoorzaamden, maar ook zij accepteerden ´t Basisprincipe dat mensen die
voor God & Jeruzalem hard vochten ná hùn dóód rechtstreeks
naar de hemel zouden gaan!?

En zó wééfde
de middeleeuwse beschaving
der diverse spinners draadje voor draadje een Wèb van Betekenis,
waarin John en al z´n tijdgenoten alzo
aldus als vliegen vastzaten!


´t Was ondenkbaar voor John
dat àl die Verhalen aan de menselijke fantasie ontsproten waren?
Misschien hadden zijn ouders en ooms het wel mis, maar al die minnestrelen dan, èn àl
zijn vrienden, de lieflijke dorpsmeisjes, de geleerde priester, de baron v/d overkant v/d rivier~~,
de Paus in Rome, de Provencaalse & Siciliaanse ridders & zèlfs de mòslìms ~ was ´t mogelijk
dat díe nu ook allemaal tegelijk
hallucineerden?


En de jaren verstrijken!

Onder de ogen v/d historicus
valt Hèt Wèb van Betekenis úit èlkaar
èn wòrdt er een nieuw ´ander´ Wèb gesponnen.

Johns ouders overlijden, & dan ook daarna al zijn broers en vrienden?!

Minnestrelen
raken uit de mode
met hun liederen over al die
kruistochten, en nú worden andere barden
& toneelstukken over tragisch liefdesverdriet uiterst populair~~~~
Vietnam, Korea, Manchurije, Birma, Laos, Thailand, Bangladesh, Amerika,
Pakistan, India, Afghanistan, Iran, Iraq, Afrika, Arabia, Rus & Chinees,
Congo, Soedan, Syrië, Palestina, Zwart, Wit,
Bruin, Geel, Levanon, Noord-Afrika,
Marocco, Algerije,
Tunis, Libië,
etceterara...
27 jul 2021 - bewerkt op 02 aug 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende