40527Y157In 1187 versloeg Saladin de kruisvaarders

QQleQ

IN DE SLAG BIJ HATTIN
EN VEROVERDE HIJ YEROESJALAYIEM,
WAARNA DE ROOMSE PAUS OPDRACHT GAF
VOOR DE DERDE KRUISTOCHT
OM DE HEILIGE STAD
TE HEROVEREN!
Stel je ´n
adellijke Engelse jongeling voor
die John heette en het kasteel van zijn ouders naarstig verliet om tégen Saladin te gaan vèchten?
John geloofde heilig i/d objectieve
betekenis van zijn daden!
Volgens hem
zou zijn ziel, als hij sneuvelde tijdens de kruistocht, na z´n dood rap òpstijgen naar de hémel,
alwaar hèm eeuwige gelukzaligheid zou blijken te wachten?! Hij zou ´t gruwelijke gedachte vinden dat de ziel & de hemel alleen maar Fantastische Verhalen waren
die verzonnen zijn
door mensen!?
John geloofde
met heel zijn hart & ziel dat híj,
àls híj hèt Heilige Lànd bereikte & de één of andere moslimstrijder met ´n Grote Snor hèm z´n kòp zou ìnslaan mèt ´n Bíjl, ´n ondraaglijke pijn zou voelen, dat z´n oren zouden tuiten, dat z´n benen hem niet meer zouden houden, dat z´n blikveld al zou verduisteren & dat hij ´t volgend moment
ìnééns omringd zou zijn door
helder licht!
Hij zou dan
engelengezang èn melodieus harpspel horen, waarna hij door stralende,
gevleugelde cherubijnen door ´n schitterende Gouden Poort geleid zou worden? John geloofde dit alles héél vàst omdat hij volkomen zat verstrikt ìn ´n extreem dicht
èn sterk betekeniswèb!
Z´n oudste herinnering
was die van een roestig zwaard van Opa Henry,
dat in de Hal v/h Kasteel hing?
Van kleins af aan al
had John VERHALEN gehoord van Opa Henry,
die gesneuveld was tijdens de Tweede Kruistocht & nu volmaakt uitrustte bij de Engelen i/d Hemel, terwijl hij over óver John èn
Z´n Familie wáákte!
Àls er minnestrelen
naar het kasteel kwamen, dan zòngen ze meestal
uiterst vakkundig over dappere kruisvaarders die vochten in het Heilige Land.

Als John ook de naar de Kerk ging, keek hij dolgraag naar de gebrandschilderde ramen!
Op één ervan stond Godfried van Bouillon afgebeeld, gezeten op ´n Paard,
terwijl hij ´n snood uitziende moslim òpspietste met z´n làns!!
Op andere ramen stonden de zielen v/d zondaars, brandend i/d Hèl.
John luisterde aandachtig naar hun
priester, dé geléérdste màn die hij kende?
Bijna elke zondag vertelde die priester -
met behulp van goed in elkaar zittende parabels & hilarische grappen -
dàt er géén verlòssing bestònd búiten ´n heilige katholieke Kèrk, dàt dé Paus in Rome Onze Heilige Vader was èn dàt we àltíjd gehóór móesten blijven geven aan Zíjn Bevélen!
Àls we móórdden of stálen, zou God ons naar de Hèl sturen,
maar als we ¨moslimheidenen¨ dóódden,
zou Hij òns óók ìn de Hémel
verwelkomen

OK!
27 jul 2021 - bewerkt op 02 aug 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende