40524Y154 Homo Deus: Web Van Betekenis/Zingevingen

QQleQ

MENSEN
HEBBEN VAAK
MOEITE MET HET IDEE
VAN ´IMAGINAIRE ORDES´
OMDAT ZE AANNEMEN DAT ER MAAR
TWEE SOORTEN WERKELIJKHEDEN ZIJN:
OBJECTIEVE REALITEITEN EN
SUBJECTIEVE REALITEITEN?
In de Objectieve Werkelijkheid bestaan dingen onafhankelijk
van ons geloof of onze gevoelens.
De zwaartekracht
is bijvoorbeeld een objectieve realiteit,
Hij bestond al lang vóór Newton werd geboren en heeft net zoveel invloed
op mensen die er niet in geloven
als op mensen die er
wel in geloven!
´n Subjectieve realiteit is daarentegen
afhankelijk van mijn persoonlijke geloofsopvattingen en gevoelens?
Stel dat ik met hevige hoofdpijn naar de dokter ga. De dokter kijkt me grondig na,
maar kan niets vinden, dus stuurt ze me door voor een bloedtest, een urinetest, ´n DNA-test,
röntgenfoto´s, ´n elektrocardiogram, ´n fMRI-scan & nog
een hele berg andere onderzoeken?!
Als de uitslagen binnenkomen,
vertelt ze me dat ik volkomen gezond ben
& kan ik weer naar huis!?
Maar ik heb nog steeds hevige hóófdpijn...
Volgens al die objectieve onderzoeken is er niets
met me aan de hand & ik ben de enige die pijn voelt,
maar voor mij is die pijn 100% ècht!
De meeste mensen nemen aan
dat ´n realiteit objectief òf subjectief kan zijn
& dat er geen derde optie is?
Als ze merken dat iets
niet alleen maar hun eigen subjectieve gevoel is,
gaan ze er dus vanuit dat het objectief moet zijn? Als heel veel mensen in ¨G D¨ geloven,
àls gèld dé wéreld áándrijft & als nationalisme oorlogen ontketent en wereldrijken vestigt of doet vallen, dàn bestaan díe dìngen dùs níet léén maar ìn mijn eigen hoofd en móeten God,
Gèld èn Naties wel objectieve realiteiten zijn?

Er ìs echter nog ´n derde realiteitsniveau,
namelijk ´t intersubjectieve niveau! Intersubjectieve verschijnselen zijn afhànkelijk
van communicatie tussen grote groepen mensen en niet v/h geloof o de gevoelens van individuen...De belangrijkste verschijnselen uit de geschiedenis zijn grotendeels intersubjectief. Geld heeft bij voorbeeld geen objectieve waarde. Je kunt ´n euromunt niet òpéten, òpdrìnken òf áántrèkken...

Maar zolang miljarden mensen wèl ìn de wáárde ervan geloven, kùn je er eten, drinken & kleding
méé kópen! Als de bakker plotseling z´n geloof i/d euro verliest & weigert me ´n brood
te geven voor zo´n rond stukje metaal, is dat niet zo´n probleem.
Dàn ga ik gewoon naar de supermarkt òm de hóek?!
Maar als ook de supermarktcassières mijn muntjes niet meer willen accepteren,
& de marktkooplieden en de winkeliers i/h winkelcentrum óók niet,
dàn verliest de euro zijn wáárde.
De glimmende munten
blijven natuurlijk bestaan,
maar ze zijn op slag waardeloos.

Dit soort
dingen gebeurt
van tijd tot tijd
óók ècht
...

blozen
26 jul 2021 - bewerkt op 02 aug 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende