40522Y152 In 1740 deed koning Frederik II

QQleQ

VAN PRUISEN
Z´N INVAL IN SILEZIË,
WAARMEE HIJ ´N REEKS BLOEDIGE OORLOGEN
IN GANG ZETTE DIE HEM DE BIJNAAM FREDERIK DE GROTE BEZORGDE!

Pruisen werd hierdoor ´n grote Europese macht, maar honderdduizenden mensen sneuvelden,
raakten invalide of verloren alles wat zij hadden?


Deze soldaten van Frederik waren grotendeels armzalige rekruten die onderworpen zijn geworden
aan ´n ijzeren discipline & draconische exercities.

´t Ìs dus níet zó gèk dat die soldaten niet zoveel òphadden mèt hùn òpperbevèlhèbber?!!!!!

Toen Frederik toekeek hoe zijn troepen zich verzamelden voor die invasie, zei hij tegen één van zijn generaals dat hij het zo opvàllend vond dat ´we hier volkomen veilig staan toe te kijken òp en naar 60.000 menschen, die stuk voor stuk ònze vijand zijn, en er is er niet ééntje bij die niet stèrker is dan
wij èn béter bewapend, en toch zijn ze allemaal doodsbang voor ons, terwijl wij geen enkele reden hebben om bang voor hèn te zijn!!!?´

Frederik kòn echter inderdaad volkomen veilig tóekijken!

In de jaren daarna kwamen die 60.000 mannen niet ook maar één kéér tégen hèm in opstand,
ondanks àlle òntbéringen vàn dé óórlog! Velen van hen dienden hem zelfs onvoorstelbaar
dapper èn riskéérden hùn léven,
of offerden dat zelfs òp?!

huilen
26 jul 2021 - bewerkt op 01 aug 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende