40475Y109 Vijfhonderd Jaar Eenzaamheid: De Opkomst

QQleQ

VAN DE MODERNE WETENSCHAP EN INDUSTRIE
VEROORZAAKTE DE VOLGENDE OMWENTELING IN DE RELATIE
TUSSEN MENS EN DIER!

Tijdens de agrarische revolutie
legde de mens dieren & planten ´t zwijgen op
& veranderde de grote animistische opera
in een dialoog tussen mensen
en goden?

Tijdens de wetenschappelijke revolutie legde de mensheid ook de goden ´t zwijgen op.


De wéreld was ´n
one[wo]manshow geworden: dé mèns stond nú voortaan àlléén
op ´n leeg podium tégen zìchzèlf te praten, met niemand te onderhandelen
èn enorm véél màcht te vergáren zonder
bijkomende verplichtingen?

De mensch
heeft zó de zwijgende wetten
van de natuurkunde, scheikunde en biologie ontcijferd
èn dóet er nú zó nòg méé
wat je maar wìlt?!

Als een Jager in de oertijd de savanne òpging,
dàn vroeg hij nog de hulp van de wilde Stier, & die Stier
wilde daar ook dolgraag Íets voor terùg!?

Als ´n Boer vroeger wilde dat zijn koeien
véél mèlk gaven, dan vroeg híj aan ´n Machtige God in de Hémel òm Hùlp,
en die God stelde vervolgens
Zíjn Éigen Éisen!

Als de Mannen
In Witte Jassen
[zie El Al @ Groeneveen/Klein Kruitberg]
v/d afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van Nestlé
de zuivelproductie nu graag willen opvoeren,
dan doen ze eerst ´n genetisch onderzoek
èn hóeven die génen dáár níets voor
terug te hebben?!


Maar niet alleen de jagers en de boeren
hadden hùn éigen mythen & legenden, de onderzóekers èn ontwìkkelaars
hebben díe óók!

Hùn beroemdste Mythe
is ´n schaamteloos staaltje plagiaat, ´n rechtstreekse aanpassing
v/d mythische Legende v/d Bóóm der Kènnis van Goed & Kwaad & de Hof van Eden,
maar dàn verplaatst naar de Tuin van Woolsthorpe Manor
@ Lincolnshire?

Vlg. deze Mythe zat Sir Isaac Newton daar
alreeds klaar onder ´n appelboom toen er ineens
een rijpe Appel rècht òmláág viel òp zíjn Hoofd?!

Newton begon zich àf te vragen wááròm díe Àppel rècht òmláág víel ipv. zijwaarts of òpwaarts?


Die mijmering leidde ertoe dat hij de zwaartekracht & de wetten van Newton òntdèkte!

Newtons Verhaal zet de mythe v/d boom v/d Kennis van goed & kwaad òp z´n kòp?!

I/d Hof van Eden zet dé Slang ´t drama in gang; hij verleidt de mensen tot ´n Zònde,
waarmee zij zich de Toorn van God op de hàls haalden.

Díe Adam & Ewa
zijn Speelhalballen v/d Slang
& van God.

Maar i/d Hof
van Woolsthorpe is dé mèns dé
énige Handelende
Persoon
!?

engel
16 jul 2021 - bewerkt op 22 jul 2021 - 16x gelezen
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende