40304fl200 HetWesten KentZoroaster InElkGevalSinds


{QQleQ}
SINDS DE OUDHEID;
de vroegste vermeldingen van de figuur
komen voor bij Xanthos van Lydië, in de vijfde eeuw vC.,
en daarna in de Griekse verhalen, die er de prins v/d magiërs van maken
& zelfs de leermeester van Pythagoras,
maar dàt behoort hoogstwaarschijnlijk
tot de mythen.

Subtiele aanwijzingen,
evenals de onderlinge confrontatie van deskundigen,
maken het niettemin mogelijk om een beknopte biografie te schetsen v/d man die voorgesteld wordt
als de stichter v/h zoroastrisme, als de schrijver v/h oudste deel v/d Avesta, de Gatha´s,
die aan hem toegeschreven worden,
en vooral als de initiator v/d verering van ´n unieke,
duidelijk benoemde, geïdentificeerde
& persoonlijke god?

Er moet echter wel opgemerkt worden
dat het erop lijkt dat, anders dan bij de Boeddha
of later bij Yehosjoea en Mohammed,
de leer van Zoroaster niet op schrift is gesteld en verspreid door trouwe volgelingen
die hem persoonlijk zouden hebben gekend en op zijn weg zouden hebben gevolgd:
er is over hem geen enkele parabel in de stijl van de euangelies overgeleverd,
nooit ´n ´gezegde door de profeet´ zoals in de Hadith van Mohammed!

Zoroaster behoort naar alle waarschijnlijkheid tot ´n klerkenfamilie -
wat zijn kennis v/d theologie verklaart die destijds voor leken niet toegankelijk was -
& hij heeft ongetwijfeld zijn jeugd doorgebracht, zoals gebruikelijk was in dit geval,
met het uit z´n hoofd leren van tienduizenden liturgische spreuken
om aan het eind van zijn scholing op zijn beurt
te kunnen praktiseren?

De verhalen over hem
zeggen dat hij overigens zelfs ´n functie uitgeoefend had
i/d priesterkorpsen die zich verplaatsten naargelang v/d opdrachten v/d rijksten:
de heilige teksten v/h zoroastrisme verklaren dat hij ZAOTAR was, dwz. ´offeraar´,
één v/d hoogste graden v/h priesterschap, en net als de andere priesters
was ook hij dus getrouwd?!

De Gatha´s,
17 gezangen in oud-Avestisch die hèm toegeschreven worden,
vermelden zijn vroegtijdige verlangen naar retraites in de woestijn,
´n praktijk die in zijn tijd weliswaar marginaal was, maar die hij niet als enige
beoefende.

Net als in het Vedische India
gingen asceten in Perzië op weg om in eenzaamheid na te denken
over existentiële vragen over de geschapen wereld of de goddelijke orde,
zonder echter de officiële tradi-tionele religie ter discussie te stellen,
nòch de door de priesters beheerste organisatie v/d culten?


Hier nu lopen de geschiedenis & de legende van Zoroaster door elkaar!

Volgens de overlevering heeft hij in de loop van één van zijn meditaties zijn eerste visoen,
nl. van ´n titanenstrijd tussen de legers van ´t Goede, gekleed i/h wit & stralend v/h licht,
& de legers v/h kwaad, donker & bedrieglijk,
die verslagen worden.......

In dezelfde omstandigheden,
wanneer hij zich diep in de woestijn in zijn grot teruggetrokken heeft,
verschijnt er aan hem ´n wezen van Lìcht, negenmaal groter dan ´n mensch:
´t is de heilige Geest, ´n aartsengel die hem naar de hemel leidt waarin Zoroaster zich tegenover Ahura Mazda bevindt, letterlijk de Wijze Heer.

Uit de naam v/d god Mazda vloeit de benaming mazdeïsme voort
die gegeven wordt aan het zoroastrisme in z´n oude vorm, onder ´t rijk v/d Arsaciden & dat v/d Sassaniden, maar tegenwoordig wordt ze
nog maar weinig gebruikt.

In de
tien jaren die volgen
herhaalt deze ervaring
zich zevenmaal:
uit zijn dialogen met degene die hem zegt
dé hóógste G d te zijn, krijgt de Perzische profeet
de openbaring van de zìn vàn hèt leven,
de werkelijkheid v/d religie
& de toekomst v/d mens
en het heelal.............

engel
12 jun 2021 - bewerkt op 15 jun 2021 -
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende