40302fl198PythagorasOrganiseertZijnSchool InCroton


{QQleQ}
VOLGENS HET ORFISCHE MODEL!

Hij is de eerste filosoof die erom bekendstaat de zielsverhuizing te hebben onderwezen?

Òm de goddelijke, onsterflijke zíel te bevrijden úit z´n lichamelijke gevangenis en haar in staat te stellen om terug te keren naar de ether, háár oorsprònkelijke toestand vóór het verval, legt híj zíjn volgelingen al zéér strènge, vòllédig door het stréven naar zúiverheid behéérste lééfregels op, waaronder meditatie, kuisheid & vegetarisme!

Verder weten we maar heel weinig van Pythagoras, die tegenwoordig vooral zo nog bekendstaat om zijn beroemde stelling - omdat directe sporen van z´n leven & werk ontbreken, wordt zijn bestáán zèlfs in twijfel getrokken?

De pythagorische gemeenschappen die zich vervolgens met een verwijzing naar die meester gevormd hebben, worden op heel discrete wijze georganiseerd, vèr van de steden, om de zuiverheid van hun aanhangers te behouden!

Van hun gebruiken is ons nu niets meer overgeleverd, evenmin als van hùn léér: aangezien ze als ´n gevaar voor de publieke cultus, maar ook voor de sociale & politieke orde beschouwd werden, waren de aanhangers wel verplicht tot volledige geheimhouding, op straffe des doods?!

´t Lijkt er dus op
dat deze geheimhouding nog nooit verbroken is,
behalve door enkele charlatans met magisch-mystieke leringen!?
Verder weten we nauwelijks iets over de mysteriën van Eleusis,
die zich in ´t kader v/d verering van Demeter ontwikkelden,
& al veel minder onconventioneel zijn
dan die van Dionysus?

De tempel van Eleusis,
gelegen op het grondgebied van Athene,
bood plaats aan de inwijdingen van meerdere Griekse denkers,
onder wie Plato, die hierover schrijft:
¨WIE IN DE HADES AANKOMT ZONDER DE VERPLICHTE
DAARAAN VOORAFGAANDE INWIJDING TE HEBBEN ONTVANGEN
OF ZONDER VOLLEDIGE INWIJDING, ZAL DAAROM IN HET SLIJK WORDEN GEWORPEN, TERWIJL DEGENE DIE GEREINIGD EN DAARNA INGEWIJD IS,
MET DE GÓDEN SAMEN
LEVEN ZÀL!¨?
De mysteriën van Eleusis,
die openstaan voor iedereen die Grieks spreekt & geen moord heeft begaan,
met inbegrip van slaven & vreemdelingen die van openbare culten uitgesloten zijn,
vertegenwoordigen ´n uitgelezen weg naar persoonlijke verlossing
voor degene die zich ertoe verplicht.
Ook al kennen
van deze inwijding het fijne niet,
niettemin weten we al wel dat zij zich in stappen voltrok tijdens de twee belangrijkste vieringen,
de Kleine Mysteriën {in ´t voorjaar} & de Grote Mysteriën {in het najaar};
de definitieve inwijding kwam
´n jaar later?
De verering van Eleusis
wordt beschouwd als hét modèl vóór mysterieën
die zich verder zullen blijven verspreiden, in ´t bijzonder in de hellenistische tijd
vanaf de 3e eeuw BCE/voj., èn gelíefd zullen blíjven
totdat ze - aan ´t eind v/d 4e eeuw AD, van onze
huidige jaartelling - verbóden worden
op bevel van de keizer in Rome,
die inmiddels ´christelijk´
geworden is
...

sneaky
12 jun 2021 - bewerkt op 15 jun 2021 - 33x gelezen
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende