40301fl197 InDe5eEeuw BCE Gaat De Bloei v/d Steden


{QQleQ}
GEPAARD AAN
EEN BLOEI VAN HET PLATTELAND,
WAAR ZICH EEN NIEUWE MIDDENKLASSE
VAN LANDBOUWERS ONTWIKKELT!

Twee agrarische godheden
die in de schaduw van het stedelijk godendom verdwenen waren,
komen met díe klasse weer tevoorschijn: DEMETER, de Moeder Aarde,
& haar zoon DIONYSUS, die nèt als zij aan het plantenrijk
verbonden is.

Hùn veréring,
die in enkele enclaves nogal levendig gehouden was & nu plotseling
weer op nationale schaal verspreid wordt, verschilt v/d verering v/d goden v/d Olympus:
het is ´n gevóelscultus, waarin de dood & de terugkeer v/h Léven gevierd wordt met org{i}astische rituelen voor Dionysus en vurige rituelen voor Demeter!


Déze twee ´godheden´ staan nu zó centráál in de mysteriën die,
hoewel ze de religie van de stadstaten bestrijden, zich óók beginnen te ontwikkelen
en zodoende alom succes kennen dankzij de verlossing die zij aan ´n ieder bieden
in ruil voor inwijding?

Dé belangrijkste mysteriecultus
die uit ´t dionysisme voortkomt is het ORFISME,
dat zijn naam ontleent aan ORPHEUS, ´n mythische dichter die er met zijn stèm in slaagt
om de machten van de hèl te bekoren en om zó daaruit aan deze stoffelijke wereld te ontsnappen
en toe te treden tot de wereld
van de transcendentie!

In plaats van ´n gevestigde beweging
is ´t orfisme veeleer een tamelijk schimmig geheel van uiteenlopende groepen,
waarover wij heel weinig feiten tot onze beschikking hebben:
´HÈT GEHEIME KARAKTER ERVAN VERBIEDT HEN OM ZE OVER TE BRENGEN
AAN WIE GÉÉN BACCHANT IS, MAAR DE VOORSCHRIFTEN ZIJN HET WÁÁRD
GEKÈND TE WORDEN,´ zo laat Euripides
Dionysos i/d 5e eeuw vóór onze jaartelling
al zeggen.

De aanhangers v/h orfisme,
die vèr v/d steden wonen, verkondigen
dat de mens ´n dubbele oorsprong heeft, nl. ´n titanische
& ´n ǵoddelijke´ afkomst?

Eerstgenoemde verwijst naar de vijanden v/d goden,
de Titanen, en is ´n bezoedeling die de mens
tot het kwaad drijft!
De tweede is de afkomst die je je herinneren moet
om ´terug te keren´ naar
de goddelijke wereld.

OK!
12 jun 2021 - bewerkt op 15 jun 2021 - 39x gelezen
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende