40299fl195Plotinus Stelt Uiteraard Dat De In Wezen


{QQleQ}
GODDELIJKE ZIEL
ONSTERFLIJK IS EN
PRECISEERT DAT DEZE HAAR
TOENADERING TOT HET ´GODDELIJKE´ NIET
IN ÉÉN ÈNKEL LÉVEN KÀN BEWÈRKSTELLIGEN?

En hij neemt de theorie van de zogenoemde ´zielsverhuizing´ van Plato óver,
waarbij hij in navolging van zijn meester aantoont dàt er òpéénvolgende wedergeboorten
mèt zúiverende kràchten bestaan, díe uitéindelijk leiden tot ´n òpgaan v/d ´ziel´ i/d aanschouwing
vàn hèt Begìnsel vàn hèt Àl!

Plotinus is zogezien dus ´n zuivere mysticus die de christelijke kerkvaders zàl beïnvloeden,
ondanks ´t diep wantrouwen of zelfs de wederzijdse aanvallen tùssen zgn. ´christenen´ & neoplatonisten?!

Zijn volgeling & opvolger Porphyrius
drukt in zíjn verhandeling Tégen de christenen
de kèrn v/d door Plotinus geformuleerde verwijten aan hen uit,
in het bijzonder de in zijn ogen onjuiste visie op ´God´.

De christenen noemen hem graag ´n ¨Schèpper¨,
terwijl Plotinus hèt Éne aan gene zijde plaatst v/d táál,
van klasseringen, zelfs van àlle attributen, met inbegrip v/d attributen ´zijn´ & ´willen´
of ´bestaan´, omdat díe begrippen uit ´t menselijk denken voortgekomen zijn!?

Voor Plotinus is hèt Éne ònverànderlijk, dùs ònbewééglijk.
Porphyrius verklaart daarom dat de God van de christenen ´n lagere godheid is
dan de ´hóógste God´, dé ´Énige Gòd´, die van de filosofie?!


Met Iamblichus, die na Porphyrius komt, maakt ´t neoplatonisme ´n sterk ritualistische tendens door: er worden diverse mystieke praktijken geïntroduceerd, waaronder offers & invocaties om de eenheid van de ziel met ´t goddelijke te kunnen ´begunstigen´!?

Terwijl Plotinus slechts ´t Éne zag, vestigt Iamblichus ´n úit het Éne voortvloeiende hiërarchie van tussenliggende ´wezens, geesten & halfgoden´, die hij ´aanroept´ door gebruik te gaan maken van traditionele magie & oeroude culten?

In 529 verbiedt keizer Justinus ´t onderwijs aan alle niet-christenen:
de neoplatonische school die nog in Athene bestond, sluit z´n poorten & z´n meester, Damascius,
gaat noodgedwongen in ballingschap!

Diens leerling Simplicius wordt beschouwd als de laatste ´heidense´ filosoof!

Vergelijk dit ´gedoe der eeuwen´ nog maar eens rustig met hedendaagse stromingen
in talloze ´continenten, eilandengroepen, ex-kolonies´, liberale/christendemocratische machts-
blokken, joden, heidenen & christenen, Rusland, China, Japan, de Korea´s, Tatwan, Hong Kong, India, Islam, Arabia, Iran, Pakistan & ga zo maar door! Met hun Netanyahu´s, Erdogans, Assads, Poetins, Trumps, Bidens, Johnsons, Ruttes & Merkels, Orbáns, LePens, Macrons, Latijnsamerikaanse
ex-kolonies, Portugal. Brazilië, USA & Austra-lia, Newzealand, Canada, Mexico, Venezuela,
Chile, Argentina, Colombia, Holland, België, Luxemburg & hun witwassers,
taxontduikers, abortuswetten, vaccinatieregels, mini- & maxima,
vluchtelingen & al de soorten van terrorisme, huichelarij,
mondkapmiljonairs, roddelaars, miljardairs,
kinderkidnap, mensenhandel
& ontelbare criminelen
min of meer
verwant
......

geschokt
11 jun 2021 - bewerkt op 14 jun 2021 - 43x gelezen
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende