40278fl172 OnderInvloedVan DezeReligieuzeBeroering

{QQleQ}
ONTWIKKELT ZICH
ROND ´T BEGIN VAN ONZE JAARTELLING {BCE/AD}
DE WEG VAN MAHAYANA, ´T ZOGENOEMD GROTE VOERTUIG,
DAT TEGENWOORDIG NOG DOMINANT IS IN CHINA,
JAPAN, KOREA
& VIETNAM?

Terwijl de oude
Theravadaliteratuur
de Boeddha voorstelt als de enige leraar
die zijn verschillende toehoorders ´n léér geboden heeft ´met 84.000 ingangen´,
verklaren de recenter soetra´s uit de Mahayana enerzijds dat er andere boeddha´s bestaan,
in andere universa! Anderzijds opperen ze dat Gautama géén ècht mèns ìs, maar de verschijning
in ´n ´transformatielichaam´ van ´n transcendenter boeddha,
die van een volmaakt
oneindige aard is!?
Dàt is ´n ketterij
i/d ogen v/d Theravada, die hèm juist beschrijft als ´n héél mènselijke wijze?!

Ze voegen daaraan toe dat de Boeddha geheime leringen gegeven zou hebben, voorbehouden a/d bodhisattva´s, uitzonderlijke wezens die niet streven naar het nirwana, maar naar ´n ¨Volmaakt Ontwaken¨ dat hen in staat stelt ìn de samsara te blíjven om op hùn beurt
hun leer door te geven aan iederéén
die blijft lijden.
Vanwege dit echte
medelijden, deze ´grootsheid´,
is aan de Mahayana de bijnaam ¨Groot Voertuig¨ gegeven,
in onderscheid tot het ´Kleine Voertuig´, de Theravada, ´n smàlle èn individuele weg,
die een íeder met ´t oog op een éigen bevríjding volgen kan door te gehoorzamen
aan ´n veeleisende discipline!
´t Chinese Chanboeddhisme,
dat i/d 13e eeuw naar Japan geëxporteerd wordt & aldaar bekend werd onder de naam ¨ZÈN¨,
behoort tot de Mahayanarichting, die meent dat íederéén ´n ´boeddhanatuur´ ìn zich draagt die ons
in staat stelt stuk voor stuk ´t ontwaken te bereiken. Bijzonder aan deze vorm van boeddhisme,
die de westerlingen enorm gecharmeerd heeft, is dat geschriften er een òndergeschìkte ròl
ìn spelen; dé fundamentele ervaring is de ´innerlijke verlìchting´,
zoals de meditatie genoemd wordt. Dé chan of zen staat nl.
voor de intuïtieve ervaring
die verkregen wordt
door ZAZEN
...

OK!
07 jun 2021 - bewerkt op 10 jun 2021 - 16x gelezen
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende