40277fl171 DeWègNáárÒntwaken IsVreselijkVeeleisend

{QQleQ}
EN VERGT EEN GEESTELIJKE DISCIPLINE
DIE SLECHTS DOOR EEN KLEINE MINDERHEID
KON WORDEN OPGEBRACHT! SOMMIGEN EISEN DAAROM
EEN VERSOEPELING, VOLGENS HEN ´N ONVERMIJDELIJKE VOORWAARDE IMMERS
VOOR DE VERSPREIDING
VAN DÉ LÉÉR?

IN PATALIPUTRA
ONTKENT DE MONNIK MAHADEVA
DE VOLMAAKTHEID V/D ARHAT DOOR TE WIJZEN OP DE EROTISCHE DROMEN DIE VELEN VAN HEN HEBBEN, ´N BEWIJS DAT NÍET ÀL HUN VERLANGENS
ZIJN UITGEDOOFD!

DE MEESTE MONNIKEN OP ´T CONCILIE
SLUITEN ZICH BIJ ZIJN STANDPUNT AAN EN VOELEN VOOR ´N VERSOEPELING VAN HET GESTELDE IDEAAL; ER ZIJN MEERDERE SCHOLEN GECREËERD,
ELK MET HUN EIGEN REGELS!
Déze hebben mettertijd
zo de neiging aan de Boeddha
eigenschappen toe te kennen die niet van deze
wereld zijn en die blijven voortbestaan in de populaire praktijken boeddhisten
die de Boeddha
vergoddelijken?!
Ook
de conservatieve groep
deelt zich òp in meerdere scholen, waarvan de Theravada, de Weg v/d Ouderen,
als laatste overblijft.

Deze
eerste officiële breuk
´opent de weg voor vele interpretaties´ v/d leer v/d Boeddha,
maar geeft het boeddhisme ook zijn echte zendingsimpuls, ver voorbij de grenzen van Noordoost-India waar de Boeddha gepreekt had en z´n volgelingen
zich hadden gevestigd.
Dat gezegd hebbend
heeft het ´geluk´ van ´t boeddhisme een náám:
ASHOKA, de kleinzoon van Chandragupta, die bekend werd omdat hij aftrad om jaïnmonnik
te worden. I/d 3e eeuw bce/voj was hij de eerste vorst
´t vrijwel volledige Indische subcontinent
onder zijn gezag verenigde.
Deze wrede veroveraar
wordt verteerd door wroeging als hij de gevolgen van zijn geweld overziet &
wanneer hij almachtig koning geworden is, bekeert hij zich tot de leer v/d Boeddha:
3 zuilen die zijn naam dragen {op ´n totaal van 30} zijn specifiek a/h boeddhisme gewijd:
´t edict van Bahra uit 255 voj/bce, dat aanbevelingen bevat over het naleven v/d leer, ´t rescript
van Kaushambi, dat de sangha tot eenheid oproept {wat doet vermoeden dat de verdeeldheid
binnen de gemeenschap de koning zorgen baarde} en ten slotte, in Lumbini, een Zuil
die gewag lijkt te maken van een bedevaart v/d koning
naar de geboorteplaats van de Boeddha?
Ashoka zou verklaard hebben
dat híj missies gestuurd had naar Griekenland & AeGYPTe;
zéker ìs ìn èlk geval dat zijn zoon en dochter de dharma ingevoerd hebben in Ceylon,
´t huidige Sri Lanka, waar deze spoedig al
uitgeroepen werd tot staatsreligie
i/d strengste vorm!

De Theravada,
ook wel Hinayana of Wèg v/d Ouden genoemd,
is trouw a/d Wèg v/d ARHAT, die echter door de meerderheid v/d boeddhisten,
die ´t Grote Voertuig aanhangen, neerbuigend ´t Kleine Voertuig
genoemd wordt?!
Van daaruit
heeft ´t Theravada-boeddhisme i/d loop der eeuwen
ook de andere Zuidoost-Aziatische landen bereikt, i/h bijzonder de territoria v/h huidige Myanmar (Birma), Laos, Thailand & Cambodja, waar ´t tegenwoordig
dominant is!?

Opgemerkt moet worden
dat bekeringen tot boeddhisme meestal beginnen bij de vorst,
die de nieuwe religie als staatsgodsdienst oplegt aan zijn onderdanen: naast Ceylon was dat onder andere i/d derde eeuw in Cambodja het geval, i/d vijfde eeuw in Birma, i/d elfde eeuw Thailand
en i/d twaalfde eeuw in Laos. I/d daaropvolgende decennia worden onder andere missies
naar Gadhara gestuurd, ´n gebied dat ´n deel v/h huidige
Afghanistan & Pakistan omvat!
Hier, a/d poort v/d Zijderoute,
vindt i/d tweede eeuw voj/bce
dé beslissende ontmoeting met de Griekse wereld plaats,
die onder invloed v/d veroveringen van Alexander de Grote tot in het hàrt van Azië oprukt!!!
I/h Kushanrijk dat daar rond 165 bce/voj. gevormd wordt, raken deze twee uit dezelfde Arische stam
voortgekomen beschavingen ietwat meer ´met elkaar bekend´? V/d Grieken leren de boeddhisten & hindoes de beeldhouwkunt; in ruil daarvoor laten ze de Hellenen profiteren van hun filosofie,
wetenschappen & wiskunde! ´t Boeddhisme komt niet òngeschònden uit deze cultuurschok, deze
wáre interreligieuze co-existentie, zoals de resten van Ai-Khanoum bewijzen, ´n belangrijke stad
aan de uiterste grenzen van Afghanistan & Tadzjikistan, die door Ptolemaeus ´t ¨Alexandrië
v/d Oxus¨ genoemd werd: daar vinden we namelijk zij aan zij Griekse Tempels,
boeddhistische stoepa´s èn hindoe-tempels, evenals opvallende
voorstellingen v/d Boeddha te midden v/d goden
uit ´t Vedisme of zelfs afgebeeld
met ´t uiterlijk v/d
Griekse god
Apollo.

OK!
06 jun 2021 - bewerkt op 09 jun 2021 - 29x gelezen
Meld ongepast verhaal.
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende