40105 Flog: de enige voorstellingen die tijdens de

QQLEQ
JONGSTE STEENTIJD
voorkomen op de huisaltaren in het Midden-Oosten
{en enkele millennia later in Europa}
zijn die van de triomfantelijke godin en de stier,
die aan haar onderworpen is,
in die zin dat hij systematisch in een ondergeschikte positie wordt afgebeeld,
ofwel gedeeltelijk {met stierenschedels
aan de voeten van de godin} ofwel
onder haar, waarbij zij soms
òp hem gezeten is.

De uitbeelding van de godin
verschilde uiteraard per plaats en per tijdperk, zoals in de loop van de afgelopen tweeduizend jaar Christos in diverse gedaanten door christelijke kunstenaars is afgebeeld -
in Afrika zijn zelfs zwarte Christussen bekend.

Haar attributen
en vooral haar rol als godin van de vruchtbaarheid
en ´t leven zijn echter onveranderd gebleven, In die zin is het mogelijk
dat we in de jongere steentijd voor één v/d
eerste vormen van monotheïsme staan,
ook al heeft dit nog geen naam.

DE GODIN krijgt de kenmerken
van een OPPERWEZEN: ze is geen uníeke Godin,
zoals God dat later in de monotheïstische godsdiensten zal zijn,
maar steekt úit bóven het gehéél v/h religieuze bouwwerk
dat de mens heeft gevormd!

De andere bovennatuurlijke krachten zijn ondergeschikt aan haar.

De opkomst van deze meesteresfiguur is verbonden met de ontwikkeling van de landbouw.

Ondanks de vooruitgang op technisch gebied
& de aanleg van levensvoorraden blijven de mensen afhankelijk
v/d grillen v/d natuur.


Overstromingen, insectenplagen & periodes van droogte beïnvloeden de vruchtbaarheid v/d akker,
die voor haar v/h hoogste belang is.

Nu zijn religies altijd verbonden geweest met de basisbehoeften van de mens,
om te beginnen met de behoefte aan voedsel en bescherming.

I/d tijd v/d jagers-verzamelaars
lag ´t voor de hand dat hij zich, om in deze behoeften te voorzien,
richtte tot de geesten v/h woud
of van de dieren.

Met de intrede v/d landbouw
lijkt de vruchtbaarheid v/d Grond, maar óók die v/h Véé & v/d Vrouwen,
alleen te kunnen worden gewaarborgd
dóór ´n Figuur die de Vruchtbaarheid
belichaamt?!

Het is dus ook hier
nèt zó vanzelfsprekend dat de
vrouw dé belangrijkste Goddelijke Voorstelling is,
die dé èssentie v/d vruchtbaarheid
UITDRUKT, aangezien zĺj bij
úitstek degene is
die léven
gééft.

engel
29 apr 2021 - bewerkt op 03 mei 2021 - 24x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende