40026fl241 ´t EU Van Yoch Is ´n Atypisch Euangelie

QQLEQ

BESTAANDE UIT
GROTE UITEENZETTINGEN
IPV. KORTE GELIJKENISSEN/PARABELS,
zoals de andere drie, synoptische euangelies,
en ontwikkelt nieuwe thema´s, waarbij ´t bijvoorbeeld
de nadruk legt op ´t ééuwig léven & op hèt lìcht
tegenover dé dúisternis!
´t NOT waarin Yesjoea
dé ònbetwistbare hóófdpersoon is,
werd opgebouwd uit 23 andere documenten, brieven & epistels
a/d christelijke gemeenschappen die zich dan juist beginnen te vormen!?
Daar komen een heleboel apocriefe geschriften bij die door de Kerk úit de canon weggelaten zijn,
òfwel omdat ze in ´t licht van de overlevering niet meer als geloofwaardig worden beschouwd,
ofwel omdat ze afweken v/d christelijke geschriften & elementen
uit de zgn. gnosis toevoegden, ´n inwijdingsbeweging
die toegang tot hèt Lìcht zegt te bieden & tot
de geheimen v/h Universum door
de ´geheime woorden´
v/d Christos?
Van Yesjoea
weten we wel dat hij
behoorde tot ´n zeer vrome familie,
die de joodse besnijdenis bedreef, de sjabbatdag naleefde
en voor feestdagen op bedevaart naar dé Tempel
in Yeroesjalayiem
ging?
Men
veronderstelt dat hij,
i/d traditie uit zijn eigen tijd, ook de synagogeschool bezocht,
voordat hij het beroep van zijn vader overnam en ook
een soort timmerman/aannemer
werd?!

´t Is niet
uitgesloten dat hij,
zoals de protestantse traditie beweert,
de oudste was van ´n aantal broers en zussen;
4 van z´n broers zijn bij naam genoemd i/d euangelies,
die ook twee zussen vermelden (Mark 3:21 & 31-35,
6:3, Yoh 2:12, 7:3-5,
7:10 etc.)!

Hij is echter zeer waarschijnlijk
niet getrouwd geweest: het celibaat werd door de dominante joodse traditie
weliswaar verworpen, maar was ´n vaste waarde bij de essenen
& tal van rondtrekkende predikers
uit die tijd!?
En we zien moeilijk in
waarom z´n volgelingen, die verklaren
dat hij vrijgezel was, geprobeerd zouden hebben feiten te verbergen
die niemand schòkken zouden, aangezien de meeste
rabbijnen getrouwd waren.
Misschien was hij zèlf
bijvoorbeeld ook die ´verloren zoon´
herkenbaar in z´n ´voorbeelden´
in de gebruikte
´gelijkenissen´.
12 apr 2021 - bewerkt op 15 apr 2021 - 31x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende