40022fl236Dan breekt voor de joden i/h Westen weer

QQLEQ
EEN SOMBERE TIJD AAN!
Regelmatig worden ze uitgedreven en hun bezittingen in beslag genomen?

In 1215 verplicht het vierde Concilie van Lateranen hen tot het dragen van ´n Jodenster,
´n gekleurde stoffen cirkel. In 1239 vraagt paus Gregorius IX de koningen van Frankrijk, Spanje & England om alle exemplaren v/d Talmoed in beslag te nemen. In 1242 laat LOUIS IX {de toekomstige Heilige Louis} 24 wagens vol met Talmoeds verbranden op de Place de Grève in Parijs, & de pausen moedige deze praktijk vervolgens aan. De joden worden beschuldigd van rituele moord, van de ont-
wijding van heilige hosties, en worden met de zegen van burgerlijke & religieuze autoriteiten nu dé
zondebokken & zwartepieten van de oplaaiende volkswoede! In het Spanje v/d veertiende & de
vijftiende eeuw worden ze - net als de moslims - gedwongen zich te bekeren tot ´christendom´
òf in ballingschap te gaan! Maar die CONVERSOS blijven tweederangschristenen, die ervan
verdacht worden geen volwáárdige christenen te zijn?! De joden worden vanaf dan door het
christelijke Westen als collectief schuldig beschouwd òm het simpele feit ´dàt ze bestaan´...

In 1492 verordenen Isabella & Ferdinand van Aragon de uitzetting van de joden uit Spanje;
zij vinden hun toevlucht i/h Ottomaanse Rijk, waar de moslims hen, net als de christenen,
de status van DHIMMI aanbieden: beschermelingen in ruil voor ´n specifieke belasting
die aan de overheden geschonken wordt!? De beweging v/d Verlichting & later de industrialisatie
v/d 19de eeuw geven de indruk dat de bladzijde v/h anti-judaïsme is omgeslagen? Als ze im 1791, na
de Revolutie, volwaardige Franse burgers geworden zijn, zien de joden in heel Europa de greep op hen verslappen! Ze krijgen toegang tot officiële functies, investeren i/d Handel & INDUSTRIE, komen uit hun getto´s & zien in hun gemeenschap ´n geëmancipeerde burgerij opkomen... De situatie is niet hetzelfde in Oost-Europa, waar de vervolgingen doorgaan; de joden zoeken daarom massaal hun toevlucht tot ´t
Westen! In revolutionaire kringen komt ´n antikapitalistische judeofobie op: deze is niet alleen religieus getint, maar neemt ´n raciale wending. In 1879 bedenkt de Duitser Wilhelm Marr ´n woord om deze angst te karakteriseren: ANTI-SEMITISME. Dit bundelt z´n krachten in groepen, partijen & media die elkaar in het beschuldigen van joden van àlle kwaden te overtroeven, ondermeer dat zij zouden áánzetten tot al de nieuwe oorlogen om dáár materieel profijt van te trekken. Deze doorbraak van ´t antisjemitisme ver-sterkt militante groepen in ´t idee ´n jóódse stáát te stichten waarin, vlg. ´t aanvankelijk plan, ´n op de moderne maatschappij gericht wéreldlijk jodendom zou kunnen gaan opbloeien!? Leon Pinsker publiceert anoniem in Berlijn AUTOEMANZIPATION, ´n werk dat de fundamenten legt voor dìt Plàn, waarover i/d jaren 1880 drie congressen worden belegd. In 1890 bedenkt Nathan Birnbaum het woord ´zionisme´. In 1897 slaagt Theodor HERZL, die ´n jaar eerder zíjn manifest DER JUDENSTAAT gepubliceerd had, erin om in BAZEL ´t schimmige
geheel bijeen te brengen dat zich zionistisch noemde
met de bedoeling er ´n georganiseerde politieke
beweging van
te maken......

cool!
11 apr 2021 - bewerkt op 14 apr 2021 - 30x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende