40021fl235 Anti-judaïsmeantisjemitismeantizionisme

QQLEQ Kort
na de Val van de Tempel & de Verbanning úit Yeroesjalayiem,
rond ´t jaar 70, concentreert ´t jodendom zich rond denkmeesters,
zoals we eerder/vaker zagen, & sluit ´t afvallige bewegingen uit, waaronder
ook de beweging die wordt opgezet rondom de nagedachtenis van ´n gekruisigde prediker
wiens volgelingen beweren dat hij ´uit de dood is herrezen´:
zgn. ¨christenen¨?!!

Zodra die breuk zich dus voltrokken heeft,
worden ook de eerste beschuldigingen van godsmoord tegen de joden geuit,
die worden beschuldigd v/d dood van Yehosjoea,
de ´Zoon van G d´ zijn ´vader´!?

En die anti-joodse geschriften
nemen in aantal toe, v/d hand v/d kerkvaders & vanuit
de hoogste topkringen v/d religieuze hiërarchie.

In 438, als ´t Romeinse Rijk christelijk geworden is,
breidt de Codex Theodosianus, die tegelijkertijd in Rome & in Constantinopel
afgekondigd wordt, de segregatiewetten & -decreten uit......

In 541 wordt ´t vierde Concilie van Orléans,
dat 38 bisschoppen bijeenbrengt, hoofdzakelijk gewijd aan anti-joodse maatregelen ~
bijvoorbeeld het verbod om christelijke slaven te bezitten
of in de paastijd i/h openbaar te verschijnen?

Niettemin blijven de joden tot i/d 12de eeuw
getolereerd i/d christelije wereld, zowel om economische {ze oefenen beroepen uit
die noodzakelijk zijn, maar verboden voor christenen, zoals ook woekeren e.d.} redenen als om theologische redenen (het ´volk van godsmoordenaars´ is de getuige van die kruisiging & bewijst,
door de vernederingen, dat ´t verbond van G d
zich verplaatste)!?!

De eerste kruistochten
brengen hele horden op de been om Yeroesjalayiem van de islamistische over-
heersing te bevrijden onder het uitroepen van ¨GOD WÌL HÈT¨, hèt wachtwoord
van paus Urbanus II al tijdens zijn oproep
van 27 november 1095?!

Deze kruistochten zijn de aanleiding v/d eerste pogroms op grote schaal: voordat ze de grenzen v/h Westen overgestoken zijn, slachten de kruisvaarders al op hun route de joodse gemeenschappen af
in Metz, Trier, Mainz, Keulen & Regensburg.

En als Yerusjalayim op 15 juli 1099 valt,
terwijl de leiders v/d kruistochten zich uitputten in gebeden
bij ´t Heilige Graf, varen hun troepen drie dagen lang uit tegen de ´ongelovigen´,
dwz. zowel joden als moslims.

engel
11 apr 2021 - bewerkt op 14 apr 2021 - 33x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende