40020fl234Wie v/h Verleden Leert Heeft De Toekomst

QQLEQ
’t Reformjodendom kent aanvankelijk bepaalde uitwassen,
i/h bijzonder als zijn verdedigers uit de Reformgemeente van Berlijn de volledige afschaffing voorstellen van kasjroet, sjabbat & besnijdenis, omdat ze menen dat de Jóden niet meer ‘n vòlk in ballingschap zijn, maar ‘n in de wereld aanwezige gemeenschap die de verkondiging v/h monotheïsme als roeping heeft.

A/h eind v/d járen ‘40 v/d 19de eeuw worden ontmoetingen van reformistische rabbijnen georganiseerd, maar bij een gebrek aan overeenstemming scheidt de directeur v/h seminarie van Breslau, Zacharias Frankel, zich in 1854 àf & sticht 't zgn. conservatieve Jodendom, ook bekend onder de naam ‘Masorti’ of Traditioneel Jodendom, bedoeld als middenweg tussen de starheid v/d orthodoxen & ‘t liberalisme v/d hervormers.
De hervormingsbeweging, die de eerste vrouwelijke rabbijn geïnstalleerd heeft (de Duitse Regina Jonas in 1935), is vervolgens teruggekomen op enkele van haar méést radicale standpunten, waarbij ze de riten verbonden a/d feestdagen, ‘n sjabbat & ‘n kasjroet in versoepelde vorm herstelden, net als het gebruik v/h Hebreeuws i/d liturgie.
Net als de andere scholen 🏫 is deze beweging erg sterk gekant tegen gemengde huwelijken, maar ze heeft daarentegen wel de bekeringen tot ‘t jodendom vergemakkelijkt, ‘n religie die door de moeder overgedragen wordt (wie uit ‘n joodse moeder geboren is, wordt JÓÓD)!
Door volledige gelijkheid tussen de seksen te bepleiten heeft het reformjodendom eindelijk iets ondernomen wat ten aanzien van orthodoxe kringen op ‘n revolutie lijkt: voor de guet, religieuze èchtscheiding vereist ‘t de handtekening van beide echtgenoten, terwijl de traditie alleen de verstoting v/d vróuw kende door ‘n geschreven & ondertekende akte van haar man.
‘t Is waarlijk verbazend hoeveel totaal verschillende mensen men in een leven kan tegenkomen tussen de vale ouwe@nl en het verre oosten: families, stammen, volken, rassen, religies, meningen, politiek, misdaad, goedheid, gezondheid & ziekte, gezinnen, banden & bendes, kleurlingen, (af)godsdiensten, (on- & bij-)gelovigen, mannelijker & vrouwelijker, aardiger & ellendiger?! En dat allemaal na enkele miljoenen jaren experimenten overal
en telkens weer...

OK!
11 apr 2021 - bewerkt op 14 apr 2021 - 31x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende