40019FL233´tRabbijnsJodendom, DatZichzelfBeschouwt

QQLEQ
als erfgenaam van het college van wijzen dat in Yavneh
verenigd werd door Yochanan ben Zakkai na de val van de Tempel, heeft zich afzijdig van de mystieke
en messiaanse stromingen ontwikkeld.

De rabbijnen zijn niet gekant tegen een evolutie v/h jodendom,
maar hun uitleg van de wet is altijd voorzichtig, meer nog sinds de verschijning van de HASKALAH,
de door de verlichting beïnvloede hervormingsbeweging.
Hun trouw aan de traditie heeft hen de benaming ´orthodox´ opgeleverd - eerst werd deze benaming gegeven door hun tegenstanders.

Hun jodendom is geconcentreerd rondom de studie van de Thorah en de toepassing van haar geboden,
de mitsvot, die naar zij zeggen een spirituele dimensie brengen in het dagelijks leven.

De rabbijnen verklaren dat de gebeden in de synagoge, de naleving van de sjabbat-dag, de zaterdag,
die aan YaHWeH en aan ´t gezin worden gewijd, de eerbied voor de spijswetten, de besnijdenis en de gebruiken rond de feestdagen zowel een levensdiscipline vormen als een voortdurende herinnering aan
de verhevenheid, als de vertaling van een levende spiritualiteit.


In dit jodendom worden de theologische speculaties overschaduwd door interpretaties van de wet
en haar toepassingen.

Er zijn instanties op nationale schaal gecreëerd, in Frankrijk bij voorbeeld rond een synagoge-bestuur
dat plaats biedt aan de BETH DIEN, het ´huis van rècht´, dat de wijze van uitvoering van het religieuze leven nader régelt, attesten afgeeft van celibaat, bekering of religieuze echtscheiding, die gebaseerd is
op een verzameling wetten die uit bijbelse voorschriften voortkomen.
Door deze instantie worden keurmerken afgegeven.

´n Nòg recenter stroming in ´t jodendom, ´t zogenoemde reform-jodendom, ontstond in de 19de eeuw
in Duitsland en is tegenwoordig i/d meerderheid.

De denkers van deze stroming, voortgekomen uit de haskalah, zijn meer gericht op de geest van de wet dan op haar zichtbare uitingen; ze streven naar ´t aanpassen v/d rituelen a/d moderne wereld,
op ´t gevaar àf van radicale hervormingen, & betwisten zelfs ´t alleenrecht v/d rabbijnen
ten aanzien v/d tekstuitleg,
die zij vrij beschouwen.

OK!
11 apr 2021 - bewerkt op 14 apr 2021 - 30x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende