40017F232Magische praktijken, nog altijd verbonden

QQleQ

met
de getalswaarde
van letters, wijd & zijd
verbreid in kabbalistische kringen,
evenals votiefbedevaarten naar de graven van wijzen
waar, op dezelfde manier als bij de chassidiem, ook nog
rituelen plaatsvinden voor succes of genezing,
waarvan ´t rabbijns judaísme
zich sterk distancieert.
FL. signaleert tenslotte
´n andere bijzonderheid v/d kabbala,
die we in mindere mate tegenkomen i/h chassidisme:
de leer v/d gilgoel, de transmigratie, die voor ´t eerst voorkomt i/d Sefer Ha-Bahier
uit ´t midden v/d twaalfde eeuw, wordt uitgewerkt i/d Zohar & vooral i/d Sja´arHaGigumiem,
de Poort van Wedergeboorten, het meesterwerk van Isaäc LURIA, in de 16de eeuw
een belangrijk figuur uit de kabbalistische
beweging van Safed,
Tsfat@Palestina.
Aan de basis van deze leer
bevindt zich ´t platonisch geloof i/d pré-existentie v/d zielen
die G d als androgyn schept & die zich o/h moment van incarnatie in twee delen opsplitsen,
een mannelijk & een
vrouwelijk deel.
Èlk deel v/d ziel
heeft opdrachten te vervullen op aarde;
één ervan is het terugvinden van z´n wederhelft om zich door ´t huwelijk
daarmee te verenigen?!
Als deze
ontmoeting niet plaatsvindt
of als de aan ´t andere deel v/d ziel toevertrouwde opdrachten niet worden vervuld,
worden ´r door G d andere kansen in deze wereld verleend, voordat men naar het hiernamaals gaat,
in afwachting v/d wederopstanding
van lichamen &
zielen!?
De traditie wil
dat de grote kabbalistische meesters
al aan geheime sporen op het voorhoofd & de handen
ieders voorafgaande incarnaties kunnen herkennen. Is ´t nodig om ook
nu nog te verduidelijken dat ´n dergelijke leer door ´t
rabbijns jodendom als
ketterij beschouwd
wordt?
Zó zie je nog maar weer eens
wat mensen kunnen opdiepen uit de vaart
der volkeren tussen alle volkeren als Assoer, Babylonia, Chaldea,
de Egyptenaren, Feniciërs, Grieken, Hittieten, Indiërs, Joden en Kelten, Lappen, Mongolen, Negers,
Oostenrijkers, Polen, Querulanten, Russen, Slaven, Turken &
universele variaties tussen pikzwart, spierwit,
berenbruin, geel, kastanje, blank
binnen- & buitenlands
her &
der.

OK!
10 apr 2021 - bewerkt op 13 apr 2021 - 33x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende