40016fl231 Tot een paar jaar geleden heeft ´t ~~~

QQleQ
CHASSIDISME DE SFARADIM
NOG RELATIEF WEINIG AANGESPROKEN; ZE HEBBEN SINDS DE TWAALFDE EEUW
HUN EIGEN MYSTIEK ONTWIKKELD, DIE ZICH ALS ERFGENAAM BESCHOUWT VAN DE MERKAVAH [¨UFO¨] UIT DE EERSTE TWEE EEUWEN ´BC´: DE KABBALA!

Deze ontstaat in de jaren rond 1150 in de Provence met de verschijning van een klein boek,
´t ¨Sefer Ha-Bahir¨ of het ´boek der helderheid´, dat op esoterische wijze commentaar geeft op bijbelverzen door goddelijke krachten, maten en attributen op te voeren.

Pas ´n eeuw later verschijnt, deze keer in Castolië, hèt meesterwerk v/d kabbala:
de TSOHAR of ´schittering´, toegeschreven aan Moses de Leon die, volgens de legende,
de leringen v/d grootste wijzen uit de eerste & de tweede eeuw uit TSFAT, in Palestina,
verzameld zou hebben?

´t Is waarschijnlijker dat dit geheel in vijf delen het werk is van één
of zelfs meerdere gróepen onderzoekers!

Overigens zijn deze teksten eerst i/d vorm van fragmenten verspreid & werden ze
i/d 16de eeuw verzameld & voor de eerste keer gedrukt in 1558 in Mantua?

Door de kabbalisten wordt de Thora beschouwd
als een schakel die het goddelijke in staat stelt om mèt de mèns te communiceren
en de mens in staat stelt om naar ´t goddelijke te hàndelen!


Hun léér, zeggen ze, is de ´geheime mondelinge weg´
die Mosjeh op de berg SINAÏ heeft ontvangen, tegelijk met de geschreven wet...

´n Mondelinge wet die ´n soort onderlaag is van de wet die al opgeschreven is,
aangezien de Thora volgens hen vier interpretatieniveaus heeft.

Er wordt ´n interpretatie van het universum voorgesteld: dit is de Boom v/d 10 SEFIROT,
een rangorde van 10 fundamentele krachten?

Dáárbíj voegt zich ´n sleutel tot de Bijbel: de gematria]/i],
gebaseerd op complexe berekeningen v/d getalswaarde
v/d Hebreeuwse letters die de woorden
of zinnen ervan vormen.
Er bestaan ook al hier tientallen gematriamethoden, waarbij elke kabbalist uiteraard
de voorkeur geeft aan de zijne... terwijl hij meent dat die verschillende mogelijke interpretaties
het bewíjs zijn v/d oneindige vertakkingen
vàn het ´Heilige Boek´?!

OK!
10 apr 2021 - bewerkt op 14 apr 2021 - 37x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Schrijver staat geen reacties toe.
    vorige volgende