40013fl228DeTalmoed, Opgebouwd Uit63Verhandelingen

QQleQ


[over feesten,
offers, zegeningen, eigendom,
reinheidsregels, werk enzovoorts] die zelf
onderverdeeld zijn in hoofdstukken, is al snel een pijler geworden
van het jodendom, een wezenlijk onderdeel van de joodse studie en het joods léven!
Hij is, in onze ogen, dé àfspiegeling van een traditie die zich altijd al op zijn diversiteit heeft laten voor-staan, een verschijnsel dat tot op heden voortduurt, en dat overigens àltijd
het idee van een éénheid scheppend centraal
gezag verworpen heeft?
´n Heel kenmerkend Verhaaltje
drukt deze stand van zaken volmaakt uit.
´t Is Het Verhaal van een joods schipbreukeling die op een Eiland aanspoelt.
Hij bouwt er twee hutten om daar Twee Synagogen van te maken. Jaren later wordt hij
door een boot opgepikt. Z´n redders zijn verbaasd over die twee bouwsels & daarom hij legt ´t
aan hen uit: ¨Dìt is míjn synagoge. En die andere? Dat is de synagoge waar ik nooit
een voet bìnnen zet!¨ Essentieel is dus het feit van de stromingen
binnen het jodendom dwars door
al die vele millennia?
¨VOLGEND JAAR
IN YEROESJALAYIEM¨

wensen de joden elkaar sinds twee millennia
bij elk Nieuwjaar.
Naast YaHWeH
& de Thora heeft ´t Beloofde Land een fundamentele rol gespeeld
in het behoud van de joodse identiteit niettegenstaande de verdeeldheid,
de geografische versnippering van dit volk dat door de toevalligheden van de geschiedenis onophoudelijk van de ene naar de andere plaats opgejaagd is, waar het koppig
zijn best heeft gedaan òm òpnieuw gemeenschappen
rond synagogen tot stand
te brengen?
Àl die
talloos vele vervolgingen,
waar we telkens weer op terug blijven komen in het leven,
zijn in zekere zin zèlf ook al het cement geweest voor deze ´burgers van nergens´,
die er al eeuwenlang vaak niet mochten integreren van hun gastheren, of die nu zogenaamde ´christenen´ waren of ´moslims´, en in de meeste gevallen gedwongen werden
om bij elkaar te wonen in wat later ¨getto´s¨
genoemd zouden worden.

Tussen de eerste
en de derde eeuw vestigen joden zich
in het hele Romeinse Rijk, dat dan al de omtrek beslagen heeft
van nagenoeg gehele Middellandse Zee, van noord tot zuid, en zo bereikten ze
geleidelijk de Binnenlanden: Bagdad, ´t Oosten van Europa, tot in Timboektoe, waar al
bewezen is dat in de elfde eeuw een aanzienlijke
gemeenschap bestond?
Mensen zijn
van huis uit Migrànten
zó gezien àldùs, eigenlijk allemaal
in de Kern van de Taak:
tussen ¨Adam¨ en ¨Apocalyps¨
ontstaat het ´Aards Rijk van G d´
als het ware om ´t ¨Heelal
te Bevolken¨ via zon,
maan en sterren!
Evolutie
is dé Zaak
van Ons àllemaal!
Een Symbolisch Fundament
dat talloze miljoenen jaren beslaat: materie, geest, planten,
beesten, zoogdieren, mensapen, aapmensen,
culturen, evolutie &
ruimtereizen...

OK!
09 apr 2021 - bewerkt op 12 apr 2021 - 36x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende