40012FL227BijDeDoodVanBenZakkai, rond´t jaar 90 AD

QQLEQQ

NEMEN DE MEESTERS
DIE RONDOM HEN SCHOOL MAKEN
IN AANTAL TOE ~ DE EERSTE TWEE GENERATIES
VERSPREIDEN HUN LEER VANUIT PALESTINA,
wat hèn i/d ogen v/d diaspora ´n zekere legitimiteit verschaft?!
Het Jodendom wordt rond de synagoge
georganiseerd, waarin ´n dienst gehouden wordt door rabbijnen
die geen priester zijn in eigenlijke zin, maar meer specialisten van De Wèt
èn De Interpretatie ervan!?
Al spoedig zien nu rabbijnse scholen het licht.
De rol v/d rabbijnen is dan voortaan vooral ook ´t aanpassen v/d wet a/d nieuwe sociaal-
politieke configuratie die tot stand gekomen is sinds ´t overhaaste vertrek uit Yeroesjalayiem,
tot dàn tóe ´t centrum v/h leven v/d Gemeenschap.
De commentaren bíj de Thora, ´n mondelinge traditie sinds EZRA,
worden op schrift gesteld in de tweede eeuw i/d Misjna - die enkele eeuwen later aangevuld
zal worden door de Gemara, die de rabbijnse argumenten in detail bespreekt!
De eerste Talmoed, de zogenoemde Talmoed van Yeroesjalayiem, in wèrkelijkheid
de vrucht v/d rabbijnse academies van Tiberias & Caesarea,
begint bij de aanvang v/d vijfde eeuw te circuleren.
Maar hèt werk dat i/d Joodse Wéreld algemeen erkend werd
is de mythische Talmoed van Babylon?


Déze is precíezer èn vèrder úitgewerkt i/d vòrm waarìn wíj hèm al hebben leren kennen
èn is opgesteld naar de Talmoed van Yeroesjalayiem, ook al beroept hij zich op de rabbijnen
uit ´t tijdperk v/d Ballingschap!

Èlk hoofdstuk van dit commentaar op de Wèt begint onveranderlijk met ´n paar regels uit de Misjna, meerdere bladzijden uit de Gemara, èn wordt aangevuld door diepgaande discussies tùssen rabbijnen, waaronder rebbes van ná de vroegste versies, met name RASJI van TROYES, ´n elfde-eeuwse
meester die vermaard geworden is om de onpartijdigheid van zíjn schift-uitleg?

Om ´n dierbare uitspraak aan te halen van Adin Steinsalz,
één v/d grootste Talmoedisten uit de twintigste eeuw, die trouwens zijn éigen vertaling v/d Talmoed gepubliceerd heeft, aangevuld met zíjn commentaren: ¨DE TALMOED IS
IN ZICHZELF EEN TEGENSTRIJDIGHEID!¨


Want hóe kàn ànders dìt heilige boek beschreven worden dat niet één,
maar wel tíen of twìntig àntwoorden kènt & tèlt òp èlke vraag die het stèlt en die evengoed gaan
over de HALACHA of wèt, als over de HAGGADA,
die ethische & historische beschouwingen omvat
èn eenvoudigweg aforismen?

cool!
09 apr 2021 - bewerkt op 12 apr 2021 - 31x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 76 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende