3982479HetGevaarIsAanwezigDatWeDenken: ‘MaarHóeZit

Q

HET
DAN MET
DE MÈNSEN DIE
VOOR EEN KWAAL NAAR
DE DOKTER GAAN EN DAN
MEDICIJNEN KRIJGEN VOOR-
GESCHREVEN WAARDOOR
DE KWAAL VERDWIJNT?

We kunnen nu tegenwoordig
toch ook heel veel ziekten gewoon genezen
met hun medicijnen?

Maar, hélaas pindakaas,
zoals we inmiddels weten is ieder mens hier
in de wereld v/d ‘zevende dag’ àltíjd wel ’n ‘zíek mens’ is,
ook al is men dan nu al wel “Lichamelijk
Redelijk GEZÒND”?

Natuurlijk wordt er in de zgn. Zevende Dag
ook ziekte weggenomen en vóórkomen maar het 🤒 🤢 🤕 zíek zijn ÍS èn blíjft!
In die traditie wordt dan ook verteld dat als ‘n arts ‘n kwaal uiterlijk wegneemt, dìt nu
nog steeds niet zeggen wil dat die mensch ook
innerlijk ècht genezen ìs?

Het begrip ‘ziekte’
komt in Bijbel & traditie veelvuldig voor!!
Heel vaak gaat ‘t dan ook over diverse huidziekten? Het Hebreeuwse woord hiervoor
is TSARA’AT Tsadik Resj Ayin Tav 90-200-70-400? Meestal werd dit vertaald
met ‘melaatsheid’, een verzamelnaam voor allerlei soorten
eczeem, uitslag of andere huidafwijkingen!

Maar het begrip
‘tsara’at’ houdt veel meer in!
Het betekent eigenlijk dat de gehele lichamelijke verschijning
van de mensch i/d ‘zevende dag‘ al ziek is? In die traditie wordt die ziekte
dan ook als ‘n soort van schande aangevoeld;
& tevens beschouwd als ‘n ziekte
die besmettelijk is!


Dit betekent natuurlijk niet
dat we mensen met ‘n koortslip ofzo altijd meteen al ook
uit de weg moeten gaan? Néé, ‘t gaat erom dat ‘t eigenlijk schandalig is
dat de mens alzo éénzijdig leeft & ‘t gaat
zelfs ook nog veel díeper!

De stam v/h Hebreeuwse woord ‘tsara’at’
is tsar 90-21, dezelfde als van het begrip “AeGYPTe/EgypT“ oftewel ‘Mi-tsra-yim’!
Deze stam staat in relatie tot de begrippen ‘vòrm worden’ & ‘lijden door vorm-wording’.
Dit betekent dat ieder lichaam, íedere vormwording
verwant is aan ziekte........

Dus dóór
de breuk tussen vorm & wezen
kreeg de mens als ‘t ware ‘n ‘dierenlichaam’, kregen we huid & vèl!
‘t Feit dat onze “goddelijke zíel”, de NESJAMA, ìn ‘n lichaam is in- & afgedaald
ÈN zó in ballingschap is gegaan,
betekent àl ‘n ziek-zijn!?

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen
dat ‘t lichaam minderwaardig, vies of zondig is
& het spirituele zóvéél béter, helemaal niet. Waarom ‘t híer gaat, is dat lichaam & ziel,
deze & de andere kant Ìn dìt léven, GESCHEIDEN zijn èn dat ‘t ònze Òpdracht is
om die verbinding te herstellen!

Iemand die gezond is,
kan moeilijk naar genezing verlàngen?
Dat gaat alleen als je ziek bent. Dus als wij niet
eenzijdig zouden zijn, konden we ook nooit
naar de hereniging met G d
blijven verlàngen
...

👺
19 feb 2021 - bewerkt op 26 feb 2021 - 34x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende