3982378De Fascistische Overtuiging Dat Er Maar Één


ÈNKELE
INTERNATIONALE UNIVERSELE
CONCRETE LEVENSWERKELIJKHEID BESTAAT,
ÌS nu zó juist dé zíekte, DÀT ìs precies zó’n vòrm
vàn zich isoleren & terugvallen Òp één HÈLFT! ZÓ’N gevoel van éénzijdigheid
geeft al permanent voeding aan agressie, depressie ÈN wanhoop à la fanatiek verwilderende Cherrycadetjes, Poetins, Trumps, Dutertes, Stalins, Mao’s, Schicklgrubers,
Erdogans, bv. DE Noord- & Zuid-Koreaanse
Kims & Moonies e.d.!

Dus die afzijdigheid,
die eenzaamheid, ÌS juist dé zíekte.
En die is het die we moeten overwinnen juist door dé verbìnding te zoeken?!
‘t GEZÒND-WÒRDEN moet nú zó al gezocht worden in het dóen, in het zich richten
op het leggen van een verbinding tùssen
béide werkelijkheden.

In plaats van de genezing
en ‘t ‘gezond-worden’ te zóeken door zich juist terug te trekken
op één ‘werkelijkheid’, met ‘n doorgaans onbevredigende afloop,
zou de zieke de ontmoeting met de tegenkant
moeten zoeken!?

‘t Gáát hier uiteraard niet
om een medisch advies, in de zin van:
als je verkouden bent, denk dan maar aan God, dàn word je wel Béter.
Om van ernstiger ziekten nog
maar te 🙊 zwíjgen.

Néé, zoiets
wordt helemaal niet bedoeld.
Het gaat ons hier vooral om het algemene principe,
een wereld die diep verborgen ÀCHTER de ziekte ligt.
‘t Betreft hier niet eens zozeer de fysieke ziekten, maar veeléér de idee dat wíj,
als mensch in deze wereld, allemaal ziek zijn! En voor díe ziekte
zouden we nu onze genezing kunnen zoeken in de ontmoeting
met de ÀNDERE Wèrkelijkheid, welke vorm
men daaraan wil geven.

In die ontmoeting ligt,
net als in de ontmoeting van ‘t mannelijke & ‘t vrouwelijke principe,
‘n waar groots scheppend gebeuren, waarin het alledaagse, ‘t gewone, verlìcht wòrdt,
alsòf ‘n lìcht vanuit die ozo ÀNDERE wéreld
ìn het leven van een zieke
naar binnen schijnt?

Kortom:
onze genezing moet nu
liefst gezocht worden in het tot Éénheid brengen
v/d paradox van beide wérelden, dóór het doen v/d mensch
in z’n Éigen Léven of ànders gezègd:
door het Léven zèlf!

👺🌊
🎴🀄️
😷🤴
🙈🙉
🌍🌏
🌈☯️
✍🏽👁
19 feb 2021 - bewerkt op 26 feb 2021 - 31x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende