3982276 Het is niet zomaar dat ´G d bij de Lezer´~

QQQQ

ALDUS GEZIEN
DIE VERBINDING TUSSEN
DE ZES DAGEN ÈN DE ZEVENDE DAG
NADRUKKELIJK IN Z´N THORA ONDER ONZE AANDACHT BRENGT?!
DE BEGINLETTERS VAN DE LAATSTE TWEE WOORDEN VAN GEN. 1:31,
WAAR ´T EINDE VAN DE ZESDE DAG WORDT DOORVERTELD, EN DE EERSTE TWEE WOORDEN VAN GEN. 2:1, ´T BEGIN VAN DE ZEVENDE DAG, VORMEN SAMEN ´T TETRAGRAM
DAAR ´T G D ZÈLF IS DIE HIERMEE DE ZEVENDE DAG VERBINDT MET DE VOORGAANDE ZES DAGEN: ´t Werd avond & ´t werd morgen: de zesde dag. {1:31} Zó werden de hemel & de aarde in al hun rijkdom voltooid... {2:1} wa-yehi erev wa yehi-boker: yom ha-sjisji. wa-ychullu ha-sjamayim we-ha-arets....
~YAHWEH~ Hetzelfde principe zien we ook terug bij de Psalmen!?

Bij joodse begrafenissen is ´t de ge-woonte om bij ´t naar buiten brengen van ´t lichaam het laatste vers van Psalm 90 te lezen, waarna direct de tekst van Psalm 91 volgt.


Aldus wordt het einde van 6 x 15 Psalmen verbonden met ´t begin v/d 7e x 15 Psalmen. Het is zó dat ´n zieke zich met z´n ziekte vaak eenzaam & verlaten voelt?

Op zó´n moment realiseert deze zieke mens - nogmaals: dat zijn wij allemaal - zich onvoldoende dat hij eigenlijk de aan-sluiting met de andere werkelijkheid zou moeten zoeken, ´n werkelijkheid die hij niet altijd kàn vinden....

Door ´t samenbrengen van die twee werkelijkheden, ´t concrete alledaagse mèt het Verborgene, wordt de zieke genezen & letterlijk ge-hééld.

Want hierin ligt ten diepste dé grondslag van èlk zoeken & íeder verlangen v/d mènsch: de uiteindelijke Hereniging met G d.

I/d joodse traditie wordt daarom nadrukkelijk gesteld dat gezond-zijn & gezond-worden niet betekent dat men zich moet terugtrekken in ´n vorm van af-zòndering of zèlfgekozen isolatie,
integendeel!
18 feb 2021 - bewerkt op 25 feb 2021 - 35x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende