3982175 Door deze tegenstelling hebben we te maken

Q&@

MET
EEN PARADOX,
WAARIN WE ´T ZIEK-ZIJN
als ´t gewone beschouwen en gezond-zijn,
´t heilige of ´t héél-zijn, als ´t tegengestelde v/h gewone,
als iets dat samenvoegt
èn bíjéénhoudt.

Met de evolutie
v/d mènsch op de zesde dag
vinden we de scheppingsdagen ´n afsluiting & ´n bekroning in
de zevende dag. De zevende dag,
de sjabbat, is ´n dag
waarop G d rùst?

Op de heilige zevende dag
is ´t zich alsmaar ontwikkelende proces v/d schepping
tot rust gekomen!

De zes dagen
v/d ontwìkkeling mònden úit i/d volmaakheid
v/d zevende dag....

Aldùs kómen die zes dagen
èn dé zévende dàg overeen met de twee werkelijk-
heden van de mèns: de wereld v/h concrete
& de wereld v/h Verborgene......

Zoals de zes dagen verlàngen
naar de zevende dag, zó verlàngt ook de mens naar ´t heilig{end}e
in dit leven; we kunnen dus ook zeggen: ´t gewone verlangt naar ´t bijzondere.
In feite komt dit neer op ´n éénwording, waarin het causale zich verbindt
met ´t a-causale, ´t wetmatige met ´t vríje of ´t herstel v/d breuk
tussen vorm en wézen
ìn de mens.


En dàt betekent tevens
de verlossing van de mens úit de éénzijdige werkelijkheid
van concrete maatstaven
van tijd & ruimte.

We zagen ´t al eerder
dat ´t ziek-zijn ´n ´gevolg is
van Adams ¨val¨´!

Die ´val van Adam´
moet i/d breedst mogelijke zin
worden òpgevàt!

De scheur tussen de vorm
& ´t wezen úit zich bijvoorbeeld ook
wanneer we de tekst v/d Bijbel letterlijk opvatten
zonder de innerlijke wereld àchter de woorden
erbij te betrekken....

Ziek-zijn
is de toestand
van CHOL, losgemaakt en
geïsoleerd v/h heilige, ´t KADOSJ, v/d zevende dag,
de dag waarop de breuk geheeld zou gaan moeten
kunnen worden, waarop de één
áán de víer wòrdt
gebonden
.........
18 feb 2021 - bewerkt op 25 feb 2021 - 37x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende