3982074AlNietVeelAndersIs´t MetDeMensch Op z´n Wèg

|Qqleq|ququruqU|
NAAR ÉÉNWORDING?!

DE ZIEKE OF GEBROKEN MENSCH KÀN DE WÈG GÁÁN VÀN
´T WÉÉR GEZÒND WORDEN, ONS HERSTELPROCES NAAR DE ALLESOMVATTENDE HEELHEID, VOLLEDIGHEID & VERVOLMAKING!? WE KUNNEN ZEGGEN DAT DE MENS OORSPRONKELIJK VÒLLÉDIG WÀS, DAARNA IN TWEEËN GEBROKEN & UITEINDELIJK
ÓÓK WÉÉR HÉÉL & ÉÉN ZAL GAAN WORDEN.......

We constateren
ook hier weer ´t oeroud patroon
v/h proces v/d schepping: 1-2-1? ´t Proces van gebroken zijn
naar héél wòrden als evolutionaire creatie!

¨HÉLEN¨ ìs dàn óók genézing:
we kennen immers in onze taal nog begrippen als heelmeester,
héil en ònheil!? Eigenlijk is het verbazingwekkend en wonderbaarlijk
dat er in het Hebreeuws nu precies dìt be-grip ´ZIEKTE´ verwant is aan ´t begrip ´ZAND´?
Zànd is namelijk ook dé úitdrùkking in déze wéreld van VEELHEID!
In Bijbel & traditie vinden we het begrip CHOL HA-YAM
8-6-30 5-10-40 ´het zand v/d zee´, wanneer er verwezen wordt
naar een ´talrijk worden, ´n eindeloze veelheid´?!!

Ons begrip ´ziekte´ heeft dus
ook te maken met de miljardvoudige veelheid v/d zichtbare wereld om ons heen,
die ´als los zand´ aan elkaar hangt? Na de kosmische breuk ontstaan er miljarden
scherven: de niet te omvatten veelheid van onze concrete wereld!
Ook ziekte is aldus blijkbaar verwant aan de veelheid ervan,
het gevolg v/h verlies van dé ééĹ„heid.

Maar ook hier
houdt dàt nog steeds niet òp.
´t Hebreeuwse woord voor ´ziekte´ betekent nl. niet alleen maar ´zand´,
maar ´t staat ook voor ´t begrip ´profaan´. Via de hebreeuwse taal blijken ziekte & gezondheid
´n nog diepzinniger verband te hebben met de symboliek v/d week. Traditie legt ´n verband
tussen ´t begrip CHOL & de eerste zes scheppingsdagen. Dit begrip CHOL, ´t gewone
of profane, staat tegenover het HEILIGE, dat uiteraard verband houdt met
de SJABBATH, de zevende dag v/d week,
die ´n heilige dag is.

En ´t is dit Heilige,
KADOSJ 100-4-6-300 i/h Hebreeuws,
dat ´t tegenover-gestelde is v/h gewone & ´t alledaagse!
´t HEILIGE heeft de eigenschap om zó juist VERBINDINGEN te gaan leggen, de samenhangen
te zien van alles wat aanvankelijk nog als los zand aan elkaar hangt ~
& daar hebben we ´t zand alweer?

De traditie ziet deze zevende dag,
de sjabbat, dan ook als ´t heilige en hélende dat staat tegenover
´t gewone alledaagse als de norm van ons leven in deze
concrete wereld vol van verschijningen!

Tegenover al dat onsamenhangende, ´t Losse Zand, ´t leven dat nog niet werkelijk bevredigt, dat vaak zonder smaak & tamelijk eentonig is, dat slecht onbehagen, verveling & dus met de ziekte overeenkomt ~ tegenover dit profane losse gedoe staat het HEIL-ige van de allesomvattede HEEL-heid.

´t Heilige heeft te maken met het vertrouwen & gelóóf in ´t handelen OM-NÍET, ´t zich voort-aan vòl overgave wijden aan ¨G D¨ of ´t ´goddelijke´, en dat is iets wat we meestal onmogelijk met ons verstand alleen kùnnen beredeneren?

´t Is iets unieks,
dit ìs hèt héilige
Hélende.

Dit goed begrepen hebbende,
wòrdt ´t ons duidelijk dat ´t karakter v/d ´schepping´ gestempeld is
met ´n ¨klei~achtig¨ ver-langen naar héél-wording, één-wording
& òm-vorming.

Licht,
water, zand,
klei, samenhang & onze
bééld-vorming in g ds~hand, g ds~mond:
goddelijk geïnspireerde oren, ogen,
hart, ziel & ´het Gewéten{e}´
~~~~
18 feb 2021 - bewerkt op 25 feb 2021 - 43x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende